Arctotheca calendula (L.) Levyns

Á margarida africana ou mala herba do Cabo gústanlle moito os ambientes alterados e os terreos removidos. Aínda que foi introducida como ornamental, a alteración do home sobre as dunas costeiras, marismas e cantís favorece a súa presencia en detrimento de especies autóctonas máis sensibles e ameazadas. Dispersa as sementes pola acción do vento e os animais, tapizando rápidamente a costa.

PDF

About Rey

Administrador e deseñador da páxina. A maior parte dos artigos baixo este nome son aqueles que pasaron dende a páxina vella a nova.