Senecio comparativa

As tres especies de Senecio que se presentan aquí (Senecio mikanioides, Senecio tamoides Senecio angulatus) teñen en común a orixe sudafricana, o feito de ser gabeadores e ter follas palmatinervias. Invaden sebes, muros e zonas con salgueiros, ameneiros, silveiras e especies ruderais.

PDF

About Rey

Administrador e deseñador da páxina. A maior parte dos artigos baixo este nome son aqueles que pasaron dende a páxina vella a nova.