Vinca spp.

As cangroias ou semprenoivas, son especies de orixe mediterránea da familia Apocynaceae que foron introducidas en Galicia para usos ornamentais. Posúen látex velenoso. As dúas primeiras atópanse hoxe en día amplamente naturalizadas, con discusión entre algúns autores sobre a súa condición de autóctonas. Invaden no sotobosque marxes fluviais e ruderais.

PDF

Colabora no Atlas escribindo a botanica@sghn.org

About Rey

Administrador e deseñador da páxina. A maior parte dos artigos baixo este nome son aqueles que pasaron dende a páxina vella a nova.