Sección Herpetoloxía

Chioglossa lusitanica No ano 2005, dez anos despois da aparición do Atlas de Vertebrados de Galicia, un grupo de socios vimos a posibilidade de realizar unha actualización desta emblemática publicación, iniciándose polas clases dos anfibios e os réptiles; foi así como xurdiu a formación da Sección de Herpetoloxía. Esta sección…

Ler máis