Directorio

Consulta neste directorio as distintas direccións de correo electrónico, correo convencional ou teléfonos cos que podes contactar coas distintas delegacións e locais da SGHN

Correo postal

 • Santiago: Avda. de Vilagarcia nº 2. Entreplanta C. 15706 Santiago de Compostela. Apartado de Correos nº 330. 15780 Santiago de Compostela.
 • Delegación das Mariñas: Apartado de Correos nº 81. 15160 Sada.
 • Delegación de Ferrol: Casa do Coronel. Praza de Canido s/n. 15401 Ferrol.
 • Delegación de Ourense: Rúa Jesús Soria, 23-2º. 32002 Ourense. Apartado de Correos nº 212. 32080 Ourense.
 • Delegación de Pontevedra: Apartado de Correos nº 303. 36600 Vilagarcía de Arousa.
 • Museo de Historia Natural: Casa do Coronel. Praza de Canido s/n. 15401 Ferrol.
 • Sección Antela: Rúa Jesús Soria, 23-2º. 32002 Ourense. Apartado de Correos nº 212. 32080 Ourense.
 • Sección de Astronomía e contaminación lumínica: Casa do Coronel. Praza de Canido s/n. 15401 Ferrol.
 • Sección de Botánica: Apartado de Correos nº 303. 36600 Vilagarcía de Arousa.
 • Sección de Entomoloxía: Apartado de Correos nº 303. 36600 Vilagarcía de Arousa.
 • ección de Herpetoloxía: Apartado de Correos nº 303. 36600 Vilagarcía de Arousa.
 • Sección de Mamíferos mariños: Casa do Coronel. Praza de Canido s/n. 15401 Ferrol.
 • Sección de Ornitoloxía: Apartado de Correos nº 303. 36600 Vilagarcía de Arousa.

Correo electrónico

Teléfono

 • Museo de Historia Natural: 881 931 315 – 698 141 384.

Santiago

Sección de Ornitoloxía

Delegación de As Mariñas

Delegación de Ferrol

Museo de Historia Natural

Sección de Astronomía e contaminación lumínica

Sección de Mamíferos mariños

Delegación de Ourense

Sección de Antela

Delegación de Pontevedra

Sección de Botánica

Sección de Entomoloxía

Sección de Herpetoloxía