Fichas identificativas

Coñecer para protexer. Fichas identificativas para observar diversos grupos de plantas e animais comúns en Galicia. En cor, tanto en PDF coma imaxe.

Accede ás colecións de entomoloxía, herpetoloxía, liques, flora exótica invasora e aves premendo no botón correspondente.