Sección Botánica

Eryngium viviparum

O traballo de SGHN a prol da botánica galega desenvólvese neste intre a través de proxectos como o Atlas EEI botánica 2017-2022, co que podes colaborar enviando datos de localización e dando a coñecer as fichas identificativas que axudan a recoñecer as especies que se están a asentar nos nosos ecosistemas e os afogan.

SGHN ten un compromiso claro cos montes galegos e considera ás especies de Eucaliptus como especies exóticas invasoras e leva coarenta anos en loita contra os incendios forestais.

Tamén nos preocupa a perda de espazos para especies sensibles. Algunhas das parcelas custodiadas por SGHN Sección Antela protexen activamente ó escaso cardiño da lagoa (Eryngium viviparum J.Gay), especie declarada en perigo de extinción polo Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas.

Outra área de traballo na que podes colaborar é a campaña “Os homes que non amaban ás árbores”. Participar é moi sinxelo:

  1. Fai unha foto na que se mostre un uso indebido ou pouco respectuoso das árbores que nos rodean.
  2. Súbea a Instagram co hashtag #OsHomesQueNonAmabanAsArbores.
  3. Compártea para facer visible este problema.

Ultimas 10 entradas relacionadas