Sección Herpetoloxía

chioglossa herpetoloxia
Chioglossa lusitanica

No ano 2005, dez anos despois da aparición do Atlas de Vertebrados de Galicia, un grupo de socios vimos a posibilidade de realizar unha actualización desta emblemática publicación, iniciándose polas clases dos anfibios e os réptiles; foi así como xurdiu a formación da Sección de Herpetoloxía.

Esta sección ten por finalidade o estudo, protección e a difusión do coñecemento dos anfibios e réptiles de Galicia e os seus hábitats, así como a denuncia dos factores que producen o seu declive ou incluso a súa desaparición.

Unha vez publicado o Atlas dos Anfibios e Réptiles de Galicia, no ano 2011, continuamos a realizar saídas por toda Galicia e recompilando citas de colaboradores, tanto socios como non socios da SGHN, e facendo actualizacións anuais que estanse a publicar na nosa páxina web.

Ademais, dende o ano 2009 estamos a colaborar coa Asociación Herpetológica Española na elaboración do Programa SARE (Seguimiento de los Anfibios y Reptiles de España), en diversas cuadrículas da Península do Grove.

Igualmente estamos a renovar a galería fotográfica da Sección, para o que sería moi importante contar coa túa colaboración enviándonos fotografías dos nosos anfibios e réptiles, sempre indicándonos o nome da especie e a data e o concello nos que foi realizada a fotografía.

Ultimas 10 entradas relacionadas