Delegación As Mariñas

O inicio da creación da Delegación foi a preocupación pola conservación da zona húmida das Brañas de Sada.  Comezamos a traballar no 2004 e creamos no ano 2005 a delegación de As Mariñas, con sede no concello de Sada (A Coruña).

Dende o inicio as campañas para dar a coñecer este humidal xunto coa reclamación dunha protección eficaz para esta zona lindeira co casco urbano de Sada marcaron as nosas actuacións máis importantes.

Divulgamos

Organizamos saídas o campo e cursiños de divulgación como parte da nosas actividades ademáis de debuxo e fotografía da natureza, compostaxe caseiro, identificación de aves invernantes, micoloxía, algas, etc.
Ademais realizamos estudos do noso patrimonio natural co fin de poñelo en valor e dalo a coñecer: descubrindo poboacións de fentos protexidos (Woodvardia radicans), estudando os mamíferos carnívoros na nosa comarca,  e delimitando as zonas ocupadas polo zosteral (Zostera noltii e Zostera marina) na ría de Sada.

Brañas de Sada As mariñas

Protexemos

Son múltiples as campañas que dende esta delegación se levaron a cabo ó longo destes dez anos. Todas elas perseguindo sempre a conservación da nosa contorna. Destacan a realización de alegacións fronte actuacións urbanísticas e de infraestruturas que afectan gravemente o medio natural, coma a conexión da vía Ártabra coa vila de Sada ou o proxecto de recheo da praia de Sada. Redactamos múltiples informes medioambientais entre os que destacan o das Brañas de Sada ou o da costa de Carnoedo (Sada) solicitando a súa inclusión na rede Natura.

Colaboramos

Nalgúns casos unimos forzas con outras organizacións  coma G.N. Hábitat, ADEGA, Rabo do Galo, Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada, entre outras. Tamén temos representación en organizacións como a Asociación de Desenvolvemento Rural de As Mariñas‐Betanzos ou o Grupo de Acción Costeira-Sur. Un feito moi importante para a nosa delegación foi a participación na creación da Fundación Fragas do Mandeo para a custodia do territorio no 2010 na que a SGHN participa do seu padroado xunto con Hábitat e a asociación O Rabo do Galo.

Durante o ano 2022, a Delegacións de SGHN en Ferrol e As Mariñas recibiron dúas axudas da Deputación Provincial da Coruña. Unha para cofinanciar algúns proxectos de actividades e accións ambientais e outra para cofinanciar algúns investimentos no ámbito do medio ambiente ao abeiro da resolución publicada no BOP nº 183 do 26 de setembro de 2022.
Contacta coa delegación de As Mariñas

Últimas dez entradas relacionadas: