Informes anuais financieiros

Un dos piares da SGHN é ofrecer unha información veraz e contrastada, así como desenvolver actuacións respaldadas pola reflexión e a maior eficacia posible. Dentro desta filosofía consideramos que a transparencia do nosos recursos financieiros e patrimoniais é outro piar, polo que ofrecemos os nosos balances patrimoniais nun formato financieiro estándar e seguindo as normas fiscais e legais de España.

Para manter a actividade da SGHN é necesario traballar pero tamén soporte económico para poder editar publicacións, facer custodia, manter o museo… Depende de que nós poñamos o noso mellor facer e que a xente nos apoie con doazóns ou mellor, formando parte dos nosos socios.

BALANCE-PATRIMONIO-SGHN-2021

BALANCE-PATRIMONIO-SGHN-2020

BALANCE-PATRIMONIO-SGHN-2019

BALANCE-PATRIMONIO-SGHN-2018