Sección Entomoloxía

Limenites reducta

Bolboretas, cabaliños do demo, distintos grupos de escarabellos…

Ónde están presentes? Como podemos protexer os seus hábitats? Que datos temos para valorar se as poboacións se manteñen ou diminúen?

Coñecer a presenza e distribución de distintos grupos de insectos en Galicia co fin último de protexelos é o obxectivo do programa ESENGA (EStudo ENtomolóxico GAlego).

 

 

 

Publicamos tamén:

Ultimas 10 entradas relacionadas