Que opinamos sobre…

Nesta páxina incluimos a posición oficial da Sociedade (SGHN) sobre diversos temas. Os seus contidos están en continua actualización e ampliación, estando a incorporar a nosa postura e opinión sobre os temas ambientais que máis afectan a Galicia e ó mundo.

Emerxencia climática
Enerxía eólica
Canteiras e minas
Campionatos de caza
Concentracións parcelarias
Centrais de biomasa
Granxas industriais
Cultivo de Eucalyptus