Informes anuais financieiros

Un dos piares da SGHN é ofrecer unha información veraz e contrastada, así como desenvolver actuacións respaldadas pola reflexión e a maior eficacia posible. Dentro desta filosofía consideramos que a transparencia do nosos recursos financieiros e patrimoniais é outro piar, polo que ofrecemos os nosos balances patrimoniais nun formato financieiro…

Ler máis

Inicio

A Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.) é “unha asociación independiente e cientifica, dedicada ó estudio, divulgación, conservación e defensa do medio natural, que non tén na súa actuación fins lucrativos” (Art. 5º dos Estatutos). A S.G.H.N. é unha asociación legalmente recoñecida, está inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co…

Ler máis