Coñecida como Viña do Tibet, esta planta enredadeira citada en Galicia no ano 1955 por vez primeira, é unha especie exótica invasora a vixiar, xa que está en expansión no noso territorio. A colonización de terreos ruderais e periurbanos por escape do seu cultivo ornamental é intensa, máis tamén é incipiente a ocupación de zonas riparias, onde supón unha ameaza máis directa á biodiversidade autóctona porque compite con ela e a despraza. Ademáis das plantas, a propia fauna autóctona vese indirectamente afectada ao non estar adaptada a esta nova especie.

PDF