• Berberecho birollo:
  • Resolución do 28 de maio de 2014 pola que se autoriza a explotación do berberecho birollo (Cerastoderma glaucum) en parques de cultivo mariño localizados na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
 • Camarón e nécora:
  • Resolución do 11 de xuño de 2015 pola que se aproba o plan experimental para a xestión da nécora e do camarón coa arte de nasa de nécora e camarón 2015-2017. PDF.
  • Resolución do 9 de xuño de 2017 pola que se aproba o plan experimental para a xestión da nécora e do camarón coa arte de nasa de nécora e camarón 2017-2019. PDF.
 • Centola e boi:
 • Choco:
  Resolución do 10 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se establece un período de veda na ría de Vigo para a captura do choco.
 • Orde do 30 de decembro de 2015 pola que se regula a explotación dos recursos específicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
 • Resolución do 15 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o baremo para a valoración das solicitudes para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé. PDF.
 • Plans xerais de explotación marisqueira (PXEM):
  • 2012: Orde do 23 de decembro de 2011 pola que se aproba o PXEM para o ano 2012. PDF. Corrección de erros. PDF.
  • 2013: Orde do 28 de decembro de 2012 pola que se aproba o PXEM para o ano 2013. PDF. Corrección de erros.
  • 2014: Orde do 27 de decembro de 2013 pola que se aproba o PXEM para o ano 2014. PDF. Corrección de erros. PDF.Corrección de erros. PDF.
  • 2015: Orde do 22 de decembro de 2014 pola que se aproba o PXEM para o ano 2015. PDF. Corrección de erros. PDF.
  • 2016. Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se aproba o PXEM para o ano 2016. PDF.
  • 2017. Orde do 23 de decembro de 2016 pola que se aproba o PXEM para o ano 2017. PDF.
  • 2018: Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se aproba o PXEM para o ano 2018
 • Plans de xestión para recursos específicos en Galicia:.
 • Polbo:
 • Poliquetos:
  • Orde do 3 de xaneiro de 2013 pola que se aproban os plans para a explotación dos poliquetos en Galicia para o ano 2013 e se regula o seu exercicio. PDF.
  • Orde do 22 de decembro de 2014 pola que se aproban os plans para a explotación dos poliquetos en Galicia para o ano 2015 e se regula o seu exercicio. PDF.
  • Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se aproban os plans para a explotación de poliquetos en Galicia para o ano 2016 e se regula o seu exercicio. PDF.
 • Tamaños mínimos: Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
 • Zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños:
  • Orde do 14 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.Correción de erros. PDF.
  • Orde do 8 de marzo de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e se clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
  • Orde do 20 de xullo de 2012 pola que se derroga a Orde do 28 de xullo de 2011, pola que se declaran e clasifican as zonas de reinstalación de moluscos bivalvos nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
  • Orde do 5 de outubro de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
  • Orde do 24 de abril de 2013 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
  • Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. PDF.
  • Orde do 24 de xullo de 2015 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.
  • Orde do 24 de novembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF.