Oenothera sp. (longiflora/stricta/ glazioviana .. .). Estas especies coñecidas popularmente como herba dos burros ou herba do viño, pertencen a un xénero de plantas americanas en plena expansión por Europa. Foron introducidas a mediados do s. XVII nos xardins botáinicos, para empregarse máis adiante como alimento aproveitando a súa raíz, e con fins cosméticos e mediciñais grazas ao aceite obtido a partir das súas sementes. Aparecen en terreos alterados, cunetas, eriais, etc. É preocupante a süa presenza nas zonas costeiras e riparias onde despraza á vexetación autóctona, presentáindose como bioindicadora de ambientes degradados.

PDF