Cadro resumo dos distintos tipos de cartas e escritos presentados en 2013.

Resume correspondencia

Correspondencia ordinaria

Escritos Admón.

Denuncias

Notas de Prensa

Outros

Correos electrónicos

Total

1 10 0 0 0 287 299

Resumo de actividades 2013

Xeiras naturalistas

Comunicouse vía e-mail a realización de tres xeiras aínda que se fixeron máis que se informaron directamente ós socios que habitualmente acuden a elas.

Actividades con persoas:

 
Censos de Aves invernantes na Provincia de Pontevedra (con apoio de Xeral e SGHN-Ourense) realizados con 18 censadores.

Actividades e escritos por temática
Espacios Naturais 

Proxecto e realización dunha senda fluvial no río Tea, ocupando parte do LIC ES1140006  (Río Tea). Continuación de escritos anteriores por construír novos tramos destruíndo vexetación ripícola. Sen contestación por parte Consellería  Infraestruturas. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil autorizou ó concello a facer obras pero non aportou financiación. Parte das obras foron arrastradas este inverno se saber aínda o seu custe.

Ordenación do territorio

Alegacións prolongación A-57 tramo Pilarteiros-Barro e conexión AP-9 Curro

Varios

Escrito denunciando retirada de terras con maquinaria pesada en zona de protección do Castro A Croa de Ribadetea, presuntamente relacionadas coas obras no LIC Río Tea, aínda que hai novas evidencias que foi a Xunta de Montes local (20/03/14).