• Decreto 38/2015, do 26 de febreiro, de residuos sanitarios de Galicia. PDF.