Borrador Lei de Montes de Galicia

Véxase PDF Alegacions_borrador_lei_montes enviadas pola SGHN á Consellería de Medio Rural.