Herba acuática de orixe sudamericana empregada en acuarioloxía pola súa capacidade de produción de osíxeno. Invade os nosos ríos tapizando os fondos ou as rochas. Moitas veces a vemos baixo a lentella de auga, saíndo á superficie só as súas flores blancas tripétalas. A súa eliminación do medio acuático é case tarefa imposible, xa que se reproduce vexetativamente a partires de fragmentos moi pequenos.

PDF