O eucalipto, presente en Galicia dende mediados do S.XIX aproximadamente, é unha Especie Exótica Invasora proveniente de Tasmania e Australia que é empregada en Galicia como especie forestal. O seu comportamento invasor é debido a gran capacidade de rebrote dos tocóns tras os incendios forestais e as talas, á grande produción de sementes cunha alta viabilidade nos hábitats naturais circundantes ás plantacións, e á emisión de sustancias alelopáticas ó medio que afectan á flora microbiana do solo e impiden a xermolación doutras especies.

PDF