NORMAS DE PUBLICACIÓN DO BOLETÍN BRAÑA 

BRAÑA: a primeira revista científica en galego

Nun primeiro momento pensouse en chamala FISTERRA, pero desbotouse esa idea e finalmente a Xunta Directiva Xeral da SGHN, na súa xuntanza ordinaria do 18 de febreiro de 1977, debateu entre catro propostas, que tiñan en común ser nomes de dúas sílabas e de cinco letras: BRAÑA, CAMPA, FURNA e LUBRE. Saíu elexido BRAÑA, que levaba 36 anos xalonados de múltiples dificultades económicas, que condicionaron ata agora a súa periodicidade.

Coincidindo co 40 aniversario de GOG-SGHN e a partires do Braña 11, en 2013 lánzase a versión electrónica bilingüe galego-inglés e de acceso libre, que irá incorporando progresivamente artigos ao longo do ano, ao final do cal farase asimesmo unha tirada impresa.

No cadro do programa para a dixitalización de todas as súas publicacións esgotadas, SGHN está a incorporar progresivamente nesta páxina web os PDF de ditas publicacións

BRAÑA 11 (2013): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

COUTO-VÁZQUEZ,_A._&_GONZÁLEZ-PRIETO,_S.J._2013 Efectos a longo prazo do lume e tres axentes extintores no sistema solo-planta. Long- term effects of fire and three fire-fighting chemicals on a soil-plant system._BRAÑA_11: 1-25.
REY-MUÑIZ, X.L. 2013. Primeiro rexistro de Urocerus albicornis (Fabricius, 1781) (Hymenoptera: Siricidae) e Sceliphron curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) en Galicia. BRAÑA 11: 26-28.

BRAÑA 12 (2014): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

BAS LÓPEZ, S. 2014. Sociabilidade e hábitat dos rebezos (Rupicapra pyrenaica parva Cabrera, 1914) nun sector de Picos de Europa Sociability and habitat of the chamois (Rupicapra pyrenaica parva Cabrera, 1914) from a sector of Picos de Europa Mountains. BRAÑA 12: 1-17.

BRAÑA 13 (2015): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

REY-MUÑIZ, X.L. 2015. Primeiro rexistro de Aphodius scrutator (Herbst, 1789) (Coleoptera, Aphodiidae) en Galicia (Noroeste da Península Ibérica). BRAÑA 13: 1-4.
TORRELLA-ALLEGUE, L.P., MARÍN-LACOMBA, I.& ROMERO-RODRÍGUEZ. B. 2015. Contribución ao coñecemento da coroloxía ibérica de Prionychus fairmairii (Reiche, 1860) (Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae). BRAÑA 13: 5-8.

BRAÑA 14 (2016): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

BAS LÓPEZ, S & SÁNCHEZ-CABEZUDO. 2016Censos de macromamíferos de monte en tres serras de Pontevedra (2009 – 2013).Macromammal census in three mountain ranges of Pontevedra (2009 – 2013). BRAÑA 14: 9-23.
AYRES-FERNÁNDEZ, C. & BAO, V. 2016. Primeiros rexistros de Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761), familia Pyrochroidae en Pontevedra (Noroeste da Península Ibérica). First records of Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761), familiy Pyrochroidae, in Pontevedra (NorthWest of The Iberian Peninsula). BRAÑA 14:25-26.
REY-MUÑIZ, X.L.2016. Primeiro rexistro de Gluvia dorsalis (Latreille, 1877) (Arachnida: Daesiidae) en Ourense. BRAÑA 14:27-28.
BAS LÓPEZ, S. 2016. Dieta dos lobos dunha parte de Pontevedra: selección de presas e conservación. BRAÑA 14: 29-45.
SGHN-ANTELA. 2016. Evolución historica do sistema hidrolóxico Limia-Antela: o meandro de Ponteliñares. BRAÑA 14:47-57
AYRES-FERNÁNDEZ, C. 2016. Mauremys reevesi (Gray, 1831), familia Geoemydidae, en liberdade no Noroeste de España: o primeiro de moitos en Europa?Free-ranging Mauremys reevesi (Gray, 1831), family Geoemydidae, in North-western Spain: the frst of many in Europe?. BRAÑA 14:58-59

BRAÑA 15 (2017): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

BAS-LÓPEZ. 2017. A dieta das greas de garranos salvaxes (Equus ferus atlanticus) da parte norte da Serra do Seixo (Pontevedra) BRAÑA 15: 5-11
The diet of the herd of garrano wild horses (Equus ferus atlanticus) in the Northern part of Serra do Seixo (Pontevedra) BRAÑA 15: 5-11.
TORRELLA-ALLEGUE & RIAL-QUINTELA. 2017. Avance para coñecer a incidencia do cebo dunha trampa aérea, na captura de Vespa velutina nigrithorax Buysson, 1905 na comarca de Ferrolterra. Study of the impact of a baited bottle trap on the capture of Vespa velutina nigrithorax Buysson, 1905 in the region of Ferrolterra (Galicia, NW of the Iberian Peninsula. BRAÑA 15:13-17
REY-MUÑIZ. 2017. Comparativa entre Atlas representados mediante UTM con diferentes Datum. Comparison between atlases represented by means of UTM with different Datum. BRAÑA 15: 18-21.
SGHN. 2017. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Rías Altas do Cantábrico. Waterbird winter counts in Galicia 1996-2015: Rías Altas do Cantábrico. BRAÑA 15: 22-26.

REY-MUÑIZ. 2017. Primeiro rexistro de Favonius quercus (Linnaeus, 1758) e Plebejus argus (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Lepidoptera) no Parque Nacional Illas Atlánticas. BRAÑA 15: 27-28
BAS-LÓPEZ. 2017. Lobos (Canis lupus) matadores de garranos salvaxes adultos (Equus ferus atlanticus). BRAÑA 15: 29-32
SGHN-Sección Ornitoloxía. 2017. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Cunca do Sil e Cunca do Limia. BRAÑA 15: 33-40

BRAÑA 16 (2018): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

ASENSI CABIRTA, M. 2018. Exemplar leucístico e neoténico de Salamandra salamandra gallaica (Nikolskii, 1918) en Ferrol (Galicia). BRAÑA 16:1-3.

Leucistic and neotenic specimen of Salamandra salamandra gallaica (Nikolskii, 1918) in Ferrol (Galicia) BRAÑA 16: 1-3.

SGHN. 2018. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Cuncas do Miño e de Galicia-Costa.

Waterbird winter counts in Galicia 1996-2015: Miño River Basin and Galicia-Costa Basin. BRAÑA 16: 5-15.

ÁLVAREZ BALVIS, et al. 2018. Presencia en Galicia de Vanessa virginiensis (Drury, 1773) en 2016-2017.

Presence in Galicia de Vanessa virginiensis (Drury, 1773) on 2016-2017. BRAÑA 16: 16-18.

GONZÁLEZ LORENZO & RODRIGO DAPENA. 2018Apatura ilia (Denis & Schiffermüller , 1775) (Apaturinae, Nymphalidae, Lepidoptera), primeira cita desta especie para o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Apaturinae, Nymphalidae, Lepidoptera), first register of this species for the Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. BRAÑA 16:19-21

SGHN. 2018. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015:Rías altas do Atlántico . Waterbird winter counts in Galicia 1996-2015: Rías altas do Atlántico. BRAÑA 16: 22-37.

AYRES-FERNÁNDEZ, C. 2018. Novos datos sobre a reprodución do sapoconcho mediterráneo (Mauremys leprosa, Schweigger, 1812), familia Geoemydidae, no Baixo Miño 

New data on Mediterranean pond turtle (Mauremys leprosa, Schweigger, 1812), familiy Geoemydidae reproduction in the Baixo Miño. BRAÑA 16: 38-39.

SGHN. 2018. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015:Rías Baixas. BRAÑA 16: 41-49. 

Waterbird winter counts in Galicia 1996-2015: Rías Baixas. BRAÑA 16: 41-49.

AYRES-FERNÁNDEZ, C. 2018. Presenza de Planorbella duryi (Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbidae) en Galicia. BRAÑA 16: 51-52.

Presence of Planorbella duryi (Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbidae) in Galicia. BRAÑA 16: 51-52.

BRAÑA 17 (2019): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

MARTÍNEZ SABARÍS et al. 2019. Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018. BRAÑA 17, 1-7.
Reed bunting Emberiza schoeniclus lusitanica census in Galicia 2018. BRAÑA 17, 1-7

REY-MUÑIZ & BERGANTIÑOS RODRÍGUEZ. 2019. Primer registro en Galicia de Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Buprestidae) BRAÑA 17, 8-9

First records in Galicia of Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Buprestidae)

ASENSI-CABIRTA, M. 2019. Datos inéditos de anfibios e réptiles en Galicia (NW da Península Ibérica). BRAÑA 17_10-13.
Unpublished records of herpt species in Galicia (NW Iberian Peninsula). BRAÑA 17_10-13.

BRAÑA 18 (2020): EDICIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO LIBRE

AYRES-FERNÁNDEZ, C. 2020. Un exemplar de morfo concolor de Podarcis bocagei (López-Seoane 1884) (Lacertidae, Squamata)
Concolor morph of Podarcis bocagei (López-Seoane 1884) (Lacertidae, Squamata) BRAÑA 18: 1-2.

REY-MUÑIZ, X.L. 2020. In Memoriam de Julio Andrade Malde. BRAÑA 18: 3

FARIÑAS ÁLVAREZ, J. M. 2020. Primeira cita de Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) (Colubridae, Squamata) en Galicia. First report of Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) (Colubridae, Squamata) in Galicia. BRAÑA 18: 5.-6

REY-MUÑIZ, X. L., REQUEJO CAMIÑA, S., REY RAÑÓ, C. e RODRIGO DAPENA, J. 2020. Aportación ó Atlas de Ascalaphidae (Insecta, Neuroptera) de Galicia. Contribution to Ascalaphidae Atlas (Insecta, Neuroptera) in Galicia. BRAÑA 18:7-16

AYRES, C. & DOMÍNGUEZ-COSTAS, M. 2020. Primeira cita de Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) (Odonata: Libellulidae) en Galicia. First report of Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) (Odonata: Libellulidae) in Galicia BRAÑA 18: 17-18.