NORMAS DE PUBLICACIÓN DO BOLETÍN BRAÑA 

BRAÑA: a primeira revista científica en galego

Nun primeiro momento pensouse en chamala FISTERRA, pero desbotouse esa idea e finalmente a Xunta Directiva Xeral da SGHN, na súa xuntanza ordinaria do 18 de febreiro de 1977, debateu entre catro propostas, que tiñan en común ser nomes de dúas sílabas e de cinco letras: BRAÑA, CAMPA, FURNA e LUBRE, escollendo BRAÑA.

Coincidindo co 40 aniversario de GOG-SGHN e a partires do Braña 11, en 2013 lánzase a versión electrónica bilingüe galego-inglés e de acceso libre, que irá incorporando progresivamente artigos ao longo do ano, ao final do cal farase asimesmo unha tirada impresa.

No cadro do programa para a dixitalización de todas as súas publicacións esgotadas, SGHN está a incorporar progresivamente nesta páxina web os PDF de ditas publicacións

BRAÑA Nº 2 (1) (1978)

Reflexións sobor do medio natural terrestre en Galicia. BRAÑA 2 (1):1

Labarta, U. 1978. Unha volta a investigación do mar galego. BRAÑA 2 (1):6-16

Nespereira Iglesias, X. 1978 Síntesis sobre los yacimientos auríferos gallegos. BRAÑA 2 (1):18-49

Losa Quintana, J.M., Freire García, L.1978. Macromicetes en Galicia: Otoño 1975 – Invierno 1976. BRAÑA 2 (1):50-74

Diz Mirón, L., Otero González. J.C. 1978. Contribución al estudio de las poblaciones de araneidos (Lycosidae y Dysderidae) en el monte Pedroso (Santiago de Compostela) mediante coeficientes de asociación. BRAÑA 2 (1):75-93

Bárcena, F. 1978. Anas crecca población nidificante en la Península Ibérica. Las Gándaras de BudiñoBRAÑA 2 (1):94-107

Valadé del Río, E., Díaz Garzón, M.C., López del Yáñez Prados, A. & Cepeda Vidal, I. 1978. Grupos sanguíneos (ABO) en la provincia de Lugo. Frecuencia de los mismos y sus genes determinantes. BRAÑA 2 (1):108-117

CIENCIA SIN FRONTEIRAS O problema da influencia das especies forestais na evolución do solo. BRAÑA 2 (1):118

PUBLICACIONS      

Ecología. Margalef A Lonxa, as Gándaras e Brañas, os albres de Galicia.  ALBE-Galicia. Pastos de la provincia de Pontevedra. E. Vieitez, F. Fábregas BRAÑA 2 (1) : 121

ESPACIOS NATURAIS  Estudio preliminar sobre posibles zonas protegidas de Galicia. Departamento de Edafología y sección de avifauan de la Universidad de Santiago BRAÑA 2 (1):124

CRONICA      BRAÑA 2 (1):128 BIBLIOGRAFÍA BRAÑA 2 (1):130

BRAÑA Nº 2 (2) (1978)

EDITORIAL. 1978. Aula aberta, O medio Mareiro. BRAÑA 2 (2). 1.

Seminario Estudio Cerámicos. Sargadelos. A problemática do caolín. BRAÑA 2 (2) 2-24.

Pedreira López, C., Penas Patiño, X. M. 1978. Lista patrón de aves de Galicia. BRAÑA 2 (2)25-38.

Souza Bazarra, J.A. 1978. Limícolos de Baldaio desde 1975. Reducción de presencia por drástica  transferencia del medio. BRAÑA 2 (2). 39-60.

Pardo Teixeiro, X. 1978. Estudio del polimorfismo de los sistemas sanguíneos P y Lutheran en la población gallega. BRAÑA 2 (2). 61-78.

Vázquez Varela, J.M. 1978. La pesca en la cultura castreña de Galicia. BRAÑA 2 (2). 79-90.

Llecha Ferrer, A. 1978. Resumen meteorológico del año 1978. Santiago (Labacolla). BRAÑA 2 (2) 91-97.

Santamarina Fernández, A., Díaz-Fierros Viqueira,F. 1978. Precisións semánticas sabor do emprego en Edafoloxía das verbas “chan”, “solo” e “Terra” BRAÑA 2 (2). 98-104.

Díaz-Fierros Viqueira,F. 1978. To publish or to perish. BRAÑA 2 (2). 105-110.

O cambio do tempo. BRAÑA 2 (2)2. 111-114.

PUBLICACIÓNS. Labarta, U. A pesca galega e a súa investigación. Castroviejo. Estudio sobre la vegetación de la sierra del invernadeiro. Regueiro Rodríguez, A. Trabajo botánico sobre las islas Cíes. Arias Ramos, E., Crespo Alfaya, C. Agricultura en Galicia. BRAÑA 2 (2). 115-119

ESPACIOS NATURAIS. Sección de Vertebrados. Dpto. Zoología. El atlas de los vertebrados terrestres de Galicia: Un proyecto para el estudio de la distribución de nuestros anfibios, reptiles, aves y mamíferos. BRAÑA 2 (2). 119-130.

AULA_ABERTA_CRONICA _BIBLIOGRAFIA_ BRAÑA_2_(2)_137-137

BRAÑA Nº 3 (1) (1979)

EDITORIAL

O Plan Marisqueiro de Galicia

O contexto socioeconómico da investigación científica e técnica.

CIENCIA E SOCIDADE

Un proxecto de estudo metodolóxico nas rías. BRAÑA 3 (1) 1-14.

Sección de Ornitoloxía.

Informe sobre las aves marinas afectadas por el “Andros Patria” en las costas gallegas, del 3 al 21 de enero de1979. BRAÑA 3 (1) 15-30

Lorenzo García, R.M. 1979. Cartografía e información cartográfica en Galicia. BRAÑA 3 (1) 31-46.

González Gurriarán, E. 1979. Cara a un coñecemento da bioloxía dos crustáceos decápodos. BRAÑA 3 (1) 47-68.

Vidal Romaní, X.R. 1979. Estado de los conocimientos sobre la variación del nivel del mar en Galicia durante el cuaternario. BRAÑA 3 (1) 69-84.

García, X.R. & Murado, M.A. 1979. “chan” e non “solo”. BRAÑA 3(1) 85-88

Fontana Tarrats, J. 1979. Aproximación indirecta al paleoclima gallego. BRAÑA 3(1) 89-93

Reinoso, X. 1979. Antonio Casares Gil: Esgrevio botánico compostelano. BRAÑA 3(1) 94-96.

AULA ABERTA. Cal, A. 1979. Unha técnica didáctica nas cencia de “EXB”: a saída escolar.BRAÑA 3(1) 103-102.

CRÓNICA, PUBLICACIÓNS, BIBLIOGRAFÍA. 1979. BRAÑA 3(1) 113-122

Braña nº 10

BRAÑA Nº 15 (2017)

BAS-LÓPEZ. 2017. A dieta das greas de garranos salvaxes (Equus ferus atlanticus) da parte norte da Serra do Seixo (Pontevedra) BRAÑA 15: 5-11

TORRELLA-ALLEGUE & RIAL-QUINTELA. 2017. Avance para coñecer a incidencia do cebo dunha trampa aérea, na captura de Vespa velutina nigrithorax Buysson, 1905 na comarca de Ferrolterra. BRAÑA 15:13-17

REY-MUÑIZ. 2017. Comparativa entre Atlas representados mediante UTM con diferentes Datum. BRAÑA 15: 18-21.

SGHN. 2017. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Rías Altas do Cantábrico. BRAÑA 15: 22-26.

REY-MUÑIZ. 2017. Primeiro rexistro de Favonius quercus (Linnaeus, 1758) e Plebejus argus (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Lepidoptera) no Parque Nacional Illas Atlánticas. BRAÑA 15: 27-28

BAS-LÓPEZ. 2017. Lobos (Canis lupus) matadores de garranos salvaxes adultos (Equus ferus atlanticus). BRAÑA 15: 29-32

SGHN-Sección Ornitoloxía. 2017. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Cunca do Sil e Cunca do Limia. BRAÑA 15: 33-40

BRAÑA Nº 16 (2018)

ASENSI CABIRTA, M. 2018. Exemplar leucístico e neoténico de Salamandra salamandra gallaica (Nikolskii, 1918) en Ferrol (Galicia). BRAÑA 16:1-3.

SGHN. 2018. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Cuncas do Miño e de Galicia-Costa.

ÁLVAREZ BALVIS, et al. 2018. Presencia en Galicia de Vanessa virginiensis (Drury, 1773) en 2016-2017.

GONZÁLEZ LORENZO & RODRIGO DAPENA. 2018Apatura ilia (Denis & Schiffermüller , 1775) (Apaturinae, Nymphalidae, Lepidoptera), primeira cita desta especie para o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

SGHN. 2018. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015: Rías altas do Atlántico. BRAÑA 16: 22-37.

AYRES-FERNÁNDEZ, C. 2018. Novos datos sobre a reprodución do sapoconcho mediterráneo (Mauremys leprosa, Schweigger, 1812), familia Geoemydidae, no Baixo Miño 

SGHN. 2018. Censos de aves acuáticas invernantes en Galicia 1996-2015:Rías Baixas. BRAÑA 16: 41-49. 

AYRES-FERNÁNDEZ, C. 2018. Presenza de Planorbella duryi (Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbidae) en Galicia. BRAÑA 16: 51-52.

BRAÑA Nº 19 (2021)

REY-MUÑIZ, X. L., RODRIGO DAPENA, J., DOCAMPO BARRUECO, F. e REY RAÑÓ, C. 2021. Papilionoidea do Parque Natural Enciña da Lastra (Ourense, Galicia). BRAÑA 19:1-138.