Campaña de nadal protección arborado

Chegando as datas de nadal, moitos fogares adórnanse con beléns e árbores que simbolizan estas festas. Nembargantes este costume representa algúns abusos como a corta indiscriminada de árbores ou outras especies vexetais para os adornos. Por este motivo, a SGHN desenvolve algunhas actividades encamiñadas a concienciarnos, para que o uso de especies como o acibo, a xilbardeira, os piñeiros e outras non se converta nun abuso.

Durante moitos anos enviamos un escrito ós concellos da provincia de Pontevedra solicitando que desenvolvan varias xestións encaminadas a mellora-la protección de varias especies vexetais, especialmente o ACIBO (Ilex aquifolium) e da XILBARDEIRA (Ruscus aculetus), por se producir nestas datas un abuso de corta destas dúas especies autóctonas.

Acibo (Ilex aquifolium)

Xilbardeira (Ruscus aculeatus)

Xilbardeira (Ruscus aculeatus)

Tanto o ACIBO como a XILBARDEIRA son prantas coas follas (cladodios no caso da xilbardeira) endurecidas nas puntas e que se manteñen verdes todo o ano e viven en bosques húmidos e sombrios de árbores caducifolias. Presentan froitos bermellos moi “decorativos”, sendo esta a razón pola que se efectua unha venda masiva nas vilas e cidades. Os bosques e fragas nos que viven están reducindo a súa superficie, e se ademáis quitamos as polas cos froitos (as sementes), facilitamos máis que se reduza a súa poboación.

Non é raro que durante o tempo de nadal vaiamos ós montes e atopemos moitos piñeiros derramados polo chan. Por riba dos incendios e do pouco coidado dos nosos montes, algúns desaprensivos, non só cortan unha árbore para leva-la para a casa, senón que cortan varias só para escoller unha despois de cortada, deixando abandoadas o resto.

Cartel empregado nunha das campañas de nadal alusivas á protección do arborado.

O costume de ter unha arbore na casa é curiosa, orixinalmente non se cortaban, senón que se prantaban.
Unhas das lendas sobre este costume contanos que estando San Bonifacio en Alemaña, observou como os lugareños adoraban a un carballo: Para demostrar que non era sagrado, derramou un e ó caer arrastrou a vexetación, pero quedou un abeto en pé. San Bonifacio interpretou isto como unha miragre. Ós anos seguintes os cristiáns celebraban o nadal prantando abetos

Carabus lineatus sobre brión

Carabus lineatus sobre brión

Tamén a recollida de brión e liques afecta a algúns animais como os insectos, que pasan a invernía nos mantos que forman nos nosos montes.
Na imaxe da esquerda podemos ver a un Carabus lineatus sobre  brión. Estas e outras especies poden usar os brións, as codias das árbores ou fendas na madeira para se refuxiar na invernía

Lique. Cladonia floerkeana

Lique. Cladonia floerkeana

Na imaxe dereita temos un lique. A imaxe ampliada permítenos observar como este conxunto de liques semella un bosque, con outras especies vexetais no interior.

A SGHN solicítalle que evite usar brión e liques para construír os beléns. Podemos reciclar materiais semellantes que teñamos nas casas e que nos sirven o mesmo. Se decide mercar unha árbore, coidea e se vostede non pode replantala, solicitelle ó seu concello que xestione a súa plantación nun xardín, ou no monte se se trata dunha árbore do país. GRACIAS.