SGHN position on wolf protection

Last Friday 26 February finished the consultation period of the Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge (MITECO) on the inclusion of all wolf populations (Canis lupus) in the LESPRE (List of Wildlife Species under Special Protection Regime). SGHN took part in the consultation expressing its view in…

Ler máis

Posición de SGHN sobre a protección do lobo

O pasado venres 26 de febreiro rematou o prazo da consulta do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico sobre a inclusión de todas as poboacións de lobo (Canis lupus) no Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LESPRE). SGHN participou na consulta amosando a súa…

Ler máis

SGHN position on Geoparks

Courel Mountains Geopark Just one month ago, SGHN made public its critical but constructive position on the Courel Geopark managers’ project with which “they are aiming for three million euros in aid under the tourism sustainability plan that the Secretary of State for Tourism promotes” (more…). Thus, SGHN requested from…

Ler máis

Posición de SGHN sobre os Xeoparques

Xeoparque das Montañas do Courel Hai xusto un mes, SGHN fixo pública a súa posición crítica pero construtiva sobre o proxecto dos xestores do Xeoparque do Courel co que “aspiran a conseguir unha axuda de tres millóns de euros dentro do plan de sostibilidade turística que promove a Secretaría de…

Ler máis