Estamos de estrea!

Grazas á subvención da Deputación da Coruña á que nos acollimos este ano (convocatoria nº DP0036), dentro do Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2019, na Delegación de Ferrol da SGHN contamos con novo material e equipamento audiovisual e informático para actividades de divulgación ambiental, ciencia cidadá e funcionamento da entidade.

Todo este material foi adquirido neste ano 2019 e consta do que aparece enumerado na seguinte táboa: