Granxas industriais, imaxe e realidade

Como outras moitas, a industria agroalimentaria esfórzase por amosar unha imaxe sustentable e con métodos de produción “amigables”, pero nas granxas industriais a imaxe e a realidade non sempre coinciden.

Imaxe bucólica de granxa industrial
A imaxe que se quere dar non podería ser máis bucólica…

O socio de SGHN que fixo estas fotografías non precisou o teleobxectivo dun paparazzi. Bastou un móbil dende o exterior da cancela de entrada dende a estrada local ao carón da explotación.

Imaxe e realidade das granxas industriais
…pero a realidade é ben distinta

Dous cadáveres de porcos á intemperie, a pleno sol do mediodía, coa temperatura subindo dende 29 ata 35ºC. Complexo de granxas industriais sen movemento de persoal nesas horas.  Imaxes ao carón dunha estrada, a plena luz do día, nunha explotación de porcino dunha importante empresa agroalimentaria, nunha das principais zonas de gandería industrial de Galicia. Qué estará a acontecer no resto?

Granxas industriais a imaxe e a realidade nunha mesma fotografía
Granxas industriais a imaxe e a realidade nunha mesma fotografía

SGHN ven de remitir á D.X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias as imaxes orixinais (sen pixelar os nomes da granxa e a empresa), xunto coa súa localización exacta e o día e hora en que se fixeron. No escrito que acompaña ás fotografías solicitáselle que informe a SGHN:

  • Se a situación que amosan as fotografías cumpre coa normativa vixente de xestión de cadáveres en explotacións gandeiras.
  • Sobre o número e resultados das inspeccións da xestión de cadáveres feitas nesas granxas e no resto de Galicia.