Que opinamos, sobre…

Nesta páxina incluimos a posición oficial da Sociedade (SGHN) sobre diversos temas. Os seus contidos están en continua actualización e ampliación, estando a incorporar a nosa postura e opinión sobre os temas ambientais que máis afectan a Galicia e ó mundo.

Emerxencia climática
(Emergency and climate change)
Enerxía eólica (Wind power)
Canteiras e minas (Quarries and mines)
Campionatos de caza raposo
(Fox hunting championships)
Concentracións parcelarias
(Land consolidations)
Centrais de biomasa
(Thermal biomass powerplants)

Granxas industriais (Factory farming)
Cultivo de Eucalyptus
(Eucalyptus plantations)