Inicio

A Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.) é “unha asociación independiente e cientifica, dedicada ó estudio, divulgación, conservación e defensa do medio natural, que non tén na súa actuación fins lucrativos” (Art. 5º dos Estatutos). A S.G.H.N. é unha asociación legalmente recoñecida, está inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co…

Ler máis

 • Divulga ti tamén!

  RSS
  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Instagram