Oriunda da costa americana, a coñecida como xuncia, é unha herbácea de talos tígonos da familia do papiro, probablemente introducida de xeito accidental asociada a cultivos ornamentais. Ten un comportamento lnvasivo moderado, desprazando á vexetación autóctona pola ocupación do espacio, provocando tamén impactos sobre os terreos agrícolas e axardinados dificultando o laboreo. Presente en zonas ruderais, beiras de camiños, zonas húmidas, bordos de regatos e campos de cultivo.

PDF