Infraestruturas

 • Estradas da Deputación de Ourense, catálogo en 2015. PDF.
 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. PDF.
 • Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. PDF.
 • Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. PDF.
 • Divulga ti tamén!

  RSS
  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Instagram