Posición da SGHN sobre a ZEPA de A Limia

Dende o ingreso de España na Unión Europea, Galicia en xeral, e A Limia en particular, tiveron dereito a todo tipo de axudas económicas comunitarias, recibindo así subvencións mil millonarias a fondo perdido. Pero a pertenencia á UE, como a calquera outra agrupación, sexa de persoas ou de países, conleva…

Ler máis