Río Camba: menos mal que insiste SGHN

“ParaTERCO” Energía

En 2016, Paratermo Energía solicitou os permisos para construir unha planta industrial de produción de metanol e hidróxeno a carón do río Camba en Viana do Bolo (Ourense). O proxecto, duramente criticado por SGHN (ver alegacións), afectaba á contorna do PN do Invernadeiro, dous hábitats prioritarios e unha ducia de especies ameazadas. Tan perxudicial era que recibiu unha das escasísimas DIAs desfavorables da D.X. de Calidade Ambiental e Cambio Climático (DOG nº 56, do 21-03-2017).

Ampliacion RN2000 río Camba
Ampliación da Rede Natura 2000 no Río Camba

Con terquedade, Paratermo Energía SL solicitou á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) un aproveitamento de 4,95 l/s de auga para a planta de metanol e hidróxeno. Ningún departamento da Consellería de Medio Ambiente se personou no trámite. SGHN si, solicitando que se desbotase total e definitivamente a concesión solicitada (ver alegacións).

A CHMS tivo en conta as alegacións de SGHN, a única entidade que nesta ocasión saiu en defensa do río Camba, e rexeitou a concesión de augas. E sen auga para o proxecto frústanse as intencións de Paratermo Energía de obter un cambio na DIA.