Garranos en perigo de desaparición

Garranos (Equus ferus atlanticus) na Serra da Capelada

Os garranos son animais silvestres… Os garranos son équidos salvaxes que habitan nas montañas do norte da Península Ibérica desde hai máis de 20.000 anos. Testemuñas elocuentes da súa presenza ancestral son: As súas reiteradas representacións gráficas na arte parietal (entre o Paleolítico Inferior e a Idade do Ferro) desde…

Ler máis

The Aegean Sea catastrophe

“You can’t completely restore an oil slick, ever. As soon as the crude oil touches the water, it’s been damaged.” Alberto Kuiker (Greenpeace) “The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.” Albert Einstein…

Ler máis