O Museo de SGHN na revista A Croa

Baixo o título “O Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, corenta e un anos despois do nacemento da entidade”, a Revista A Croa (Boletín do Museo do Castro de Viladonga) amosa nun interesante e exhaustivo artigo o percorrido pola historia do Museo de SGHN, estreitamente vencellado á Delegación en Ferrol de SGHN: antecedentes, primeiras exposicións, estrutura, funcionamento, pezas e coleccións salientables e cómo se albisca o futuro do mesmo. Pódese accedeer ao artigo premendo na imaxe da dereita.