SGHN-Ferrol denuncia irregularidades na tramitación do proxecto Senda Litoral Costa Ártabra, Tramo: Sta. Comba-Campelo (concellos de Ferrol, Narón e Valdoviño)

Seguindo o proceso de solicitude de autorización do Proxecto, o día 23 de maio exponse a información pública no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña: Concello de Narón con CIF P-1505500-G, e con enderezo en Praza de Galicia nº 1- 15570, Narón  solicita AUTORIZACIÓN para senda litoral, na zona de…

Ler máis