Peche temporal do Museo de Historia Natural

En aplicación da “ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia”, o Museo de Historia Natural da SGHN en Ferrol permanecerá pechado ao público ata que as autoridades sanitarias autoricen a reapertura dos museos.

Os traballadores do museo e os voluntarios de SGHN aproveitarán estes días para realizar diversas tarefas de arquivado, mellora da exposición e de conservación das coleccións.