Plan Integral de Regadío, Plan Especial de Infraestruturas e Programa Estratéxico de Infraestruturas do Medio Rural en A Limia

Véxase PDF Alegacions Plan Limia enviadas pola SGHN á Consellería de Medio Rural.