Posición da SGHN sobre a ZEPA de A Limia

Dende o ingreso de España na Unión Europea, Galicia en xeral, e A Limia en particular, tiveron dereito a todo tipo de axudas económicas comunitarias, recibindo así subvencións mil millonarias a fondo perdido.

Pero a pertenencia á UE, como a calquera outra agrupación, sexa de persoas ou de países, conleva tamén deberes. E ó longo dos últimos 20 anos Galicia en xeral, e A Limia en particular, non xogaron limpo cos seus socios europeos, e incumpliron reiterada e sistemáticamente as súas obrigas, moitas delas medioambientais, incluíndo as Directivas Hábitat e Aves.

Farta xa de tantos incumprimentos, a Comisión Europea demandou ó Reino de España diante do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas (TJCE) por incumprimento da Directiva Aves. Unha das razóns de dita demanda era que a Xunta de Galicia aínda non creara unha Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) en A Limia para protexer os seus aínda moi elevados valores ornitolóxicos. Diante da sentenza do TJCE, a única posibilidade para a Xunta de Galicia era enmendar o erro e, dunha vez por todas, cumprir coas súas obrigas, creando unha nova ZEPA en A Limia.

Como de costume en Galicia, e en A Limia en particular, diante de calquera iniciativa avanzada cara a un desenvolvento social, económica e ambientalmente sustentable, xurdiron os habituais axitadores e desinformadores que, sen ningunha base real, tratan de intoxicar a opinión pública e soliviantar os ánimos da poboación co mezquino interese duns miserables réditos políticos ou sindicais. Fronte a isto, só cabe reiterar dúas realidades incontestables:

  • Os agricultores e gandeiros de A Limia son, a nivel galego, un dos colectivos que máis dinero recibeu da UE (concentracións parcelarias, regadío, renovación maquinaria e construcciones agrícolas, subvencións a cultivos), gracias ós impostos pagados por todos os seus concidadáns galegos, españoles e europeos.

  • Os valores naturais en xeral, e ornitolóxicos en particular, de A Limia son patrimonio de todos os galegos, españoles e europeos. A razón, a LEI e os nosos impostos relixiosamente pagados dannos dereito a reclamar a súa conservación para que a xeneración actual e as venideiras poidan disfrutar deles.

Para máis información véxase PDF Alegacions ZEPA enviadas pola SGHN á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e á Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea.