Urocerus albicornis, unha avéspora en expansión en Galicia e presenza do seu fungo asociado: Amylostereum chailletii

En 2012 localizouse unha avéspora en Galicia que resultou ser Urocerus albicornis, un sirícido catalogado de especie exótica invasora (EEI).

Nestes dez anos foi localizado en varios lugares da xeografía galega e o fungo Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin foi aislado dos mesmos troncos dos que emerxeron algúns dos exemplares detectados.

Este fungo é simbiótico coa avespora: o fungo é dispersado e inoculado polo insecto en novas árbores no momento da oviposición. O fungo podrece e seca a madeira proporcionando un ambiente adecuado e nutrientes que son importantes para a supervivencia das larvas do insecto.

Información máis extensa, mapa e detalles das citas as podes ler na seguinte nota da revista BRAÑA (pdf)