Urocerus albicornis, unha avéspora en expansión en Galicia e presenza do seu fungo asociado: Amylostereum chailletii

En 2012 localizouse unha avéspora en Galicia que resultou ser Urocerus albicornis, un sirícido catalogado de especie exótica invasora (EEI). Nestes dez anos foi localizado en varios lugares da xeografía galega e o fungo Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin foi aislado dos mesmos troncos dos que emerxeron algúns dos exemplares detectados.…

Ler máis