Viñedos en Pantón: hai algo que esconder?

Unha consulta rutinaria

Hai agora xusto un ano, SGHN respostou a dúas solicitudes de informe por parte da Consellería de Medio Ambiente sobre dous proxectos de Adegas O Castro SL para arrotear e plantar viñedos en 349 predios (71,6 ha) na Ribeira Sacra (Pantón, Lugo). Desa superficie, 57 ha eran terreos forestais con “abundantes árbores frondosas (carballos, castineiros, amieiros, bidalos, ) de idade reducida (10-15 anos aproximadamente) nados por rexeneracion nunha parte das parcelas… Hai alguns exemplares de árbores frondosas (carballos, castineiros, amieiros, bidalos, ) de idade mais elevada (25-30 anos aproximadamente) pero illados ou en recintos e parcelas pequenas, sen continuidade.”

No seu informe, SGHN opúxose ao arroteamento dos terreos cubertos por frondosas autóctonas e dos incluidos en Rede Natura (9,39 ha dentro da ZEC Canón do Sil) pois un proxecto de viticultura intensiva é incompatible cos obxectivos de conservación da RN 2000.

Eu vou facendo

No pasado mes de maio SGHN enterouse de que o arroteamento xa estaba moi avanzado, con deforestación dos terreos cubertos por frondosas autóctonas e decapado dos solos tanto fóra como dentro da ZEC Canón do Sil ES1120014.

Como aínda non se publicara a declaración de impacto ambiental, SGHN pediulle á DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático copia da mesma e de todolos informes do expediente, e que abrise un expediente sancionador contra o promotor (máis…).

Predios arroteados dentro de Rede Natura 2000 (ZEC Canón do Sil), salientados sobre ortoimaxe do SIGPAC (MAGRAMA)

Nada que declarar

Tras agardar máis de catro meses sen obter resposta (o prazo legal para respostar é dun mes), en setembro SGHN reiterou a súa solicitude de información, lembrándolle á DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático:

  • Que a petición estaba amparada por toda a lexislación nacional e internacional sobre a materia (Convenio de Aarhus, Directiva 2003/35/CE, Lei 27/2006).
  • Que a omisión deste dereito en expedientes que poden ser obxecto dunha falta administrativa ou dun ilícito penal poderían ser cualificados como un delito de encubrimento segundo o artigo 451 do Código Penal, castigado coa pena de prisión de seis meses a tres anos.

Vencido un novo prazo dun mes, cortesía de SGHN, á DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático continuaba sen respostar. Aproveitando que o pasado 30 de outubro houbo unha xuntanza ordinaria do COGAMADS, coa presenza da Conselleira e a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, o vogal de SGHN reiterou a solicitude de información. A Conselleira comprometeuse a respostar.

… teñen algo que esconder?

Transcorrido outro mes máis, nova cortesía de SGHN, nin a Directora Xeral nin a Conselleira facilitaron a información solicitada que teñen a obriga legal de entregar.

  • Qué está a pasar realmente con estes proxectos?
  • Quén é o promotor para que non se actúe contra él?
  • Por qué non se facilita a información?
  • Teñen a Consellería e/ou outras instancias da Xunta de Galicia algo que esconder?