logo

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

Buscador en www.sghn.org
SGHN Xeral As Mariñas Ferrol Ourense Pontevedra Museo Astronomía
En www.sghn.org
 
line decor
  INICIO
line decor

 

 


 
 
 

 

 

Edgewater-Mineira de Corcoesto xa non teñen dereitos en Corcoesto!!!

A Consellería de Industria declarou a caducidade dos dereitos mineiros de Corcoesto

Santiago, 05-10-2015

En resposta á pregunta nº 30357 formulada polo Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda sobre "a información da Conselleria de Economia e Industria respecto do eventual proceso administrativo derivado da denegaciñon da autorización do proxecto mineiro en Corcoesto" (BOPG nº 380, do 26-11-2014), a Conselleria de Economia e Industria ven de respostar que, cumpridos os trámites legais e analizadas as alegacións presentadas pola empresa, "con data 7 de agosto de 2015 ditase a Resolución pola que se declara a caducidade das concesións de explotación 'Emilita' n° 1221, 'Ciudad de Landro' n° 1454 e 'Ciudad de Masma' n° 1455, da titularidade de Mineira de Corcoesto SLU." (PDF).

Un final feliz, alomenos de momento, para unha longa e intensa loita dos movementos veciñais e de defensa ambiental galegos (máis...)

 

Novo artigo da revista Braña

New article in the journal Braña

Pontevedra-Ferrol, 02-10-2015

SGHN aprácese de anunciar que xa está dispoñible un novo artigo do volumen nº 15 da revista Braña, "Contribución ao coñecemento da coroloxía ibérica de Prionychus fairmairii (Reiche, 1860) (Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae)" de Torrella-Allegue e col. no que se recolle a primeira cita para Galicia Prionychus fairmairii a partir de exemplares capturados precisamente no Museo de Historia Natural de SGHN en Ferrol. Para descargar o arquivo preme AQUÍ.

Pontevedra-Ferrol, 02-10-2015

SGHN has the pleasure to announce that a new manuscript of the issue 15 of the journal Braña is available: "Contribution to current knowledge of the chorology on the Iberian peninsula of Prionychus fairmairii (Reiche, 1860) (Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae)" which reports the first record of this species in Galicia after specimens captured at the Natural History Museum of SGHN at Ferrol. To download de file clik HERE.

 

Segundo comunicado na propia web do Concello de Ferrol

Vanse arranxar a cuberta e a fachada do Museo de Historia Natural de SGHN

Ferrol, 01-10-2015

Segundo un comunicado oficial na web do Concello de Ferrol, o alcalde anunciou que xa está preparado o expediente na Intervención que provisiona os fondos para acometer unha obra que fora excluída do modificativo de crédito.

A cuberta do Museo da Sociedade Galega de Historia Natural de Ferrol será reparada para atallar, definitivamente, os problemas derivados do desleixo, as humidades e outras filtracións e deficiencias estruturais que podían comprometer o futuro deste museo senlleiro de gran valor didáctico  para escolares e veciños. A súa fachada, na antiga Casa do Coronel de Canido, tamén amosará en breve unha nova faciana tras do pintado ao que vai ser sometida a través dun obradoiro de emprego que abre as portas as persoas con mais dificultades para atopar un posto de traballo. O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e a tenente de Alcaldía, Beatriz Sestayo, anunciaron hoxe ao remate da Xunta de Goberno Local que este luns quedou preparado para a sinatura final o expediente da Intervención que provisiona ao Executivo dos fondos precisos para acometer dúas intervencións que o Goberno de Ferrol consideraba urxente e prioritarias nun espazo tan valioso como este Museo da SGHN que merece todo o respaldo da corporación local, subliñaron. A reparación da cuberta quedara excluída do modificativo de crédito que foi a pleno o pasado xoves pero o Goberno tiña o compromiso de acometelo en canto fose posible.

 

As organizacións ambientais plántanse
fronte a uns Plans Hidrolóxicos perxudiciais para a sociedade 

Versión en castellano

Madrid, 29-09-2015

Os novos Plans de Bacía que o Consello de Ministros pretende aprobar en bloque e que marcarán o futuro da xestión das augas e dos ríos ata o ano 2021, supoñen un duro golpe para a sociedade. Ao esquecer o coidado e a recuperación dos ríos, os humedais e os acuíferos subterráneos, os plans poñen en risco a dispoñibilidade de auga en cantidade e calidade, tanto no momento actual como no futuro.

Todas as organizacións ambientais e cidadás presentes nos Consellos do Auga das Demarcacións Hidrográficas intercomunitarias (comparten varias CCAA) non tiveron outra opción que plantarse fronte aos novos Plans no próximo Consello Nacional do Auga, que se celebra mañá en Madrid. As organizacións piden á Ministra Isabel García Tejerina que non aprobe a versión actual dos plans, porque incumplen a Directiva Marco do Auga da Unión Europea, poñen en risco a asignación de fondos europeos ao noso país se non seguen as recomendaciones da Comisión Europea, e supoñen un perigo para os servizos vitais que os ecosistemas acuáticos sans prestan á sociedade.

O Goberno presentará no Consello Nacional do Auga do próximo 30 de setembro os Plans Hidrolóxicos das bacías intercomunitarias correspondentes ao segundo ciclo de planificación, 2016-2021. Todas as organizacións ambientais e cidadás que forman parte dos Consellos do Auga das Demarcacións que afectan a máis dunha Comunidade Autónoma coinciden en que os Plans Hidrolóxicos presentados seguen sen incorporar os cambios imprescindibles respecto de os actualmente vixentes. Estes Plans incumpren unha vez máis os requerimientos e os obxectivos de alcanzar o bo estado dos ríos, lagos e acuíferos, que esixe a Unión Europea a través da Directiva Marco do Auga (DMA), como evidencia o procedemento que a Comisión Europea abriu contra España.

Os Plans Hidrolóxicos presentados perderon a oportunidade de terminar co desgoberno e descontrol do uso do auga en España. Con isto non só ponse en perigo a saúde dos ecosistemas acuáticos, senón sobre todo a capacidade para asegurar auga en cantidade e calidade suficiente para a sociedade e as xeracións futuras. As ferramentas que plantexa a DMA esixen un cambio de mentalidade que as administracións do auga en España (confederacións hidrográficas) se resisten a realizar. O auga é un ben público e, xa que logo, a planificación debe atender ao interese da sociedade no seu conxunto; pero os novos plans céntranse en seguir servindo a determinados intereses particulares, desoíndo conscientemente o artigo 45.2 da Constitución Española.

A mala xestión do auga en España nas últimas décadas afectou espazos emblemáticos de importancia internacional asociados aos ríos e acuíferos, como Doñana, as Táboas de Daimiel, Albufera de Valencia ou Delta do Ebro. Ademais, segundo se recoñece nos propios plans, máis da metade dos ríos, lagos e acuíferos están en mal estado. Lonxe de corrixir esta tendencia, os Plans Hidrolóxicos propostos para o segundo ciclo novamente supoñen unha ameaza e unha aposta firme por aumentar o deterioro. Por exemplo, propóñense en conxunto 750.000 novas hectáreas de rega, especialmente no Ebro onde tamén se propoñen decenas de novos encoros, mantense o dragado do estuario do Guadalquivir pese a todos os informes en contra, segue sen prestarse atención ao grave problema da contaminación difusa ou á extracción ilegal do auga e non se atende ás necesidades adecuadas de auga nos ecosistemas acuáticos.

Os representantes das organizacións ambientais no Consello Nacional do Auga esixirán á Ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente que atenda á súa responsabilidade e evite que os plans se aproben sen atender aos requerimentos da Comisión Europea. En concreto, a CE esixe eliminar as novas infraestruturas que impiden mellorar o estado ecolóxico das masas de auga e reconducir as medidas previstas nos Plans Hidrolóxicos para contribuír aos obxectivos ambientais que esixe a DMA. De non ser así, estanse poñendo en risco os Fondos do novo ciclo de financiamento europeo, desperdiciando unha nova ocasión de mellorar a saúde dos ecosistemas acuáticos e a calidade das augas en España.

Organizacións con representantes nos Consellos do Auga das Demarcacións e no Consello Nacional do Auga:

AEMS – Ríos con Vida
ANSE – Asociación de Naturalistas del Sureste 
COAGRET
 
Coordinadora
 Ecoloxista d'Asturies 
Ecologistas en Acción
 
Fundación Nueva Cultura del Agua
 
PDE – Plataforma en Defensa de
 l’Ebre 
Sociedade
 Galega de Historia Natural 
SEO/BirdLife

WWF España

 

Setembro 2015: Inspección de outono do Río Louro

“Gándaras-Pontevedra, 17-09-2015

A SGHN organiza a Inspección do estado medioambiental do río Louro dentro do Proxecto Ríos en colaboración con ADEGA. O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos ríos. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos por parte de persoas ou grupos voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse responsables da vixilancia do río que pasa
polo seu municipio ou localidade. A actividade consiste en tomar datos sobre a calidade hidromorfolóxica, fisicoquímica e biolóxica do río nun tramo de 500 m. Mediremos pH, nitratos, temperatura, osíxeno disolto e turbidez, e identificaremos a fauna acuática e a flora do cauce.
É necesario levar roupa axeitada para pasar unha mañá á beira do río Louro. Prazas limitadas. Inscrición gratuíta obrigatoria no correo electrónico: gandaras@sghn.org
Entre os valores naturais que alberga a Zona de Especial Conservación "ZEC Gándaras de Budiño", destacan os hábitats prioritarios como as turbeiras, os bosques de ribeira e hábitats de interese comunitaria como as breixeiras húmidas, que albergan unha gran biodiversidade.


*Trátase dunha actividade gratuíta e aberta a tódalas persoas interesadas. Cada participante é responsable único das súas accións e accidentes que puideran producirse. Os convocantes da actividade non se responsabilizan a nivel persoal nin colectivo dos accidentes que podan ocorrer.

Nin UE nin Directiva Auga, as hidroeléctricas queren
que as súas prebendas preconstitucionais nos ríos galegos sexan eternas

Ourense-Santiago, 03-09-2015

Verde”, “renovable”, “limpa”, “non contribúe ao cambio climático”. Con estas palabras as empresas enerxéticas queren vendernos unha imaxe fermosa da enerxía hidroeléctrica que producen nos ríos, moitos deles galegos.

Lonxe, moi lonxe de esa imaxe idílica, na xuntanza do Consello da Auga da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil celebrada onte os representantes do lobby das empresas hidroeléctricas, co indisimulado apoio da representante do Ministerio de Industria (será polas famosas "portas xiratorias administración-eléctricas"?), quixeron novamente converter en papel mollado a Directiva Auga.

Esta afirmación podería parecer esaxerada tendo en conta que tan só pretendían engadir unha palabra (“orientativos”) ao texto. Pero, claro, facendoos “orientativos” os réximes de caudais ecolóxicos deixarían de ser de obrigado cumprimento e quedarían á libre interpretación das hidroeléctricas. E os 66 anos de experiencia de Galicia cos grandes encoros, dende que Franco inaugurou o das Conchas outorgándolles un aproveitamento abusivo, amosan o que queren as hidroeléctricas: deixar secos os ríos cando o consumo de electricidade (e o prezo) baixa e incrementar o máis rápido posible os caudais turbinados cando o consumo (e o prezo) aumenta. Antes xa gañaban moito pero agora, coa nova tarifa con discriminación horaria, aínda queren gañar máis. Negocio redondo para as hidroeléctricas, morte ecolóxica para os ríos galegos.

Presa de As Conchas (o primeiro gran encoro galego) cheo a rebosar e río Limia totalmente seco augas abaixo ata a central hidroeléctrica en O Valoiro.
Exemplo de EXPLOTACIÓN ABUSIVA por Gas Natural-FENOSA.

Video gravado polo fotógrafo José Cabalar, e reproducido coa súa autorización, que ilustra magníficamente a situación inaceptable en que se atopa o río Eume nun treito de 3,1 km entre o muro de presa do encoro da Capela e a central hidroeléctrica de A Ventureira.
Exemplo de EXPLOTACIÓN ABUSIVA por ENDESA.

A inaudita pretensión do lobby hidroeléctrico amosa a súa codicia sen límites pois, de feito, os réximes de caudais ecolóxicos contemplados no Plan Hidrolóxico vixente e no vindeiro son xa extraordinariamente favorables para os seus intereses. Tanto, que os caudais mínimos establecidos son incluso inferiores aos legalmente esixibles, como salientou SGHN nas súas alegacións ao novo Plan Hidrolóxico (PDF):

De entre todas as estimacións de caudais ecolóxicos aceptables segundo a Instrución de Planificación Hidrolóxica, no PH-DHMS escolleuse a máis baixa (percentil do 5%) pero, ademais, incumprindo os criterios estatísticos máis elementais, o intervalo temporal empregado para o cálculo do percentil (mes) é moi diferente do intervalo temporal ao que se pretende extrapolar (trimestre), polo que, de feito, o caudal presentado como "ecolóxico" non é o do percentil 5 (o máis baixo) senón o do percentil 1,67. En consecuencia, os caudais mínimos ou ecolóxicos deberan ser recalculados para todas as masas de auga da DHMS. No caso de optar por recalculalos polo método hidrolóxico dos percentiles, SGHN:

 • Solicita que se empregue o percentil do 10%, como valor intermedio entre os admitidos pola IPH (5-15%) e como "valor salomónico de consenso" entre as demandas consuntivas e as demandas ambientais.
 • Esixe que, calquera que sexa o percentil escollido, o intervalo temporal de cálculo do percentil sexa o mesmo que o intervalo temporal de aplicación do caudal ecolóxico.

Sen ánimo de ser exhaustivos, o mesmo problema de EXPLOTACIÓN ABUSIVA que ilustran a foto e o video que acompañan esta nova pódese observar no río Xallas, augas abaixo dos encoros de FERROATLÁNTICA, nos ríos Navea (encoros de Chandrexa e Guístolas; IBERDROLA), Bibei (encoros das Portas e do Bao, IBERDROLA), Xares (encoro de Prada, IBERDROLA), Couselo (encoro do Cenza, IBERDROLA), Mao (encoros de Edrada e Leboreiro, GAS NATURAL-FENOSA), Salas (encoro do Salas, GAS NATURAL-FENOSA) e Avia (encoro de Albarellos, GAS NATURAL-FENOSA).

Cando asumirán as hidroeléctricas que estamos no século XXI e na Unión Europea?

 

Sadr

Efemérides astronómicas de setembro

Ferrol, 02-09-2015

A Cruz do Norte é un asterismo que se atopa na constelación do Cisne. No centro desa cruz, onde se xuntan as dúas partes, stipes e patibulum, atópase a estrela Sadr. É a sesenta e seis estrela máis brillante do ceo e atópase a 750 anos luz de nós, é de cor amarelo branco e ten unha magnitude aparente de 2,24.

Sadr ten un diámetro que oscila entre 183 e 280 veces maior que o diámetro do Sol e ten 13 veces a súa masa, é 60.000 veces máis brillante, a súa temperatura na superficie é de case 5.800º C, é dicir moi parecida á da nosa estrela. As estrelas masivas como esta consumen o seu combustible nuclear moito máis rápido, polo que a idade estimada desta estrela atópase arredor duns 12 millóns de anos, converténdose nunha supernova.

Na mitoloxía grega o cisne representa á forma que adoptaba o deus Zeus para compartir leito con Leda, e a estrela Sadr representa o peito do ave. O nome Sadr provén do árabe Sadr al Dedjadjet que significa o peito da galiña, tamén se lle chama Sadir ou Sador. O seu nome científico é Gamma Cygni.

Sadr atópase no centro dunha atractiva paisaxe celeste que presenta un cúmulo de estrelas, nubes de pó e nebulosas brillantes que se sitúan sobre o plano da nosa galaxia, a Vía Láctea. Inclúese á nebulosa de emisión IC 1318, a nebulosa da Bolboreta e por encima e lixeiramente á esquerda están as estrelas novas e quentes de NGC 6910, un abultado cúmulo aberto.

Ver ampliación.

 • Día 1: Urano e a Lúa moi próximos. Choiva de estrelas Alfa-Auríxidas, actividade do 28 de agosto ao 5 de setembro, cun máximo de 6 por hora o día 1. Radiante en Auriga
 • Día 5: Ás 09:54 h a Lúa en Cuarto Minguante.
 • Día 6: O planeta Venus estacionario.
 • Día 9: Choiva de estrelas Perseidas de setembro, actividade do 5 o 21, cun máximo de 5 por hora o día 9.
 • Día 10: Venus, Marte e a Lúa moi próximos
 • Día 11: En 1822 o Santo Oficio autoriza a ensinar a teoría de Copérnico de que a Terra xira arredor do Sol.
 • Día 12: Xúpiter e a Lúa moi próximos.
 • Día 13: Ás 06:41 h Lúa Nova. Eclipse parcial de Sol, non visible desde Galicia.
 • Día 15: Mercurio e a Lúa moi próximos.
 • Día 19: Saturno e a Lúa moi próximos.
 • Día 21: Ás 08:59 h a Lúa en Cuarto Crecente.
 • Día 23: Ás 08:20 h comeza o outono no hemisferio norte, primavera no sur. Aniversario da primeira observación de Neptuno polo astrónomo J. Galle (1846).
 • Día 27: Ás 03:45 h a Lúa en Cuarte Minguante.
 • Día 28: Eclipse total de Lúa, non visible en Galicia.
 • Día 29: Urano e a Lúa moi próximos.

PLANETAS

 • Mercurio en Virgo magnitude 0,9, non visible.
 • Venus en Cancer poderase observar dúas horas antes do amencer, magnitude -4,2.
 • Marte en Leo observarase nos amenceres, aproximadamente durante 2 horas, cunha magnitude de 2.
 • Xúpiter en Leo observarase nos amaceneres, aproximadamente durante 1/2 hora, cunha magnitude de -1,3.
 • Saturno entre Libra poderá observarse nos solpores, aproximadamente durante 2 horas, cunha unha magnitude de 0,8.
 • Urano en Piscis visible con prismáticos, prácticamente toda a noite, magnitude 6,1.

COMETAS

 • Dada a súa magnitude son dificilmente localizables.

Ver ampliación.

 

Unha vaga de lumes calcina o patrimonio natural galego,
outra vez e xa perdimos a conta...

Vigo-Santiago, 01-09-2015

Din que unha imaxe vale máis que mil palabras, e é certo. Como xa fixera coa mina de Corcoesto (ver máis...), Luis Dávila resume maxistralmente nunha imaxe a enorme desfeita dos lumes en Galicia e a moi lamentable realidade de que cada ano os responsables de tomar a decisión adían para o vindeiro ano a necesidade urxente e imprescindible de abordar a raíz do problema. Moi lamentablemente tamén, todo o que SGHN leva 35 anos dicindo sobre os lumes (ver máis...) segue a estar vixente e de candente actualidade. Oxalá o vindeiro ano poidamos dicir que quedou anticuada.

Magnífica viñeta de Luis Dávila, publicada no Faro de Vigo de hoxe 01-09-2015 . Reproducida con permiso do autor.

AC Rabo de Galo, ADEGA-Coruña, AE Arcoiris, GN Hábitat, PDR Sada-Betanzos, SGHN-As Mariñas e SGO

Piden a suspensión total da "Actuación medioambiental na ría do Pedrido"

Sada, 26-08-2015

A Delegación de As Mariñas da SGHN ven de presentar un escrito ante a Demarcación de Costas de Galicia xunto coas organizacións: ADEGA-Coruña, Grupo Naturalista Hábitat, Plataforma na Defensa da Ría de Sada e Betanzos, Asociación Ecologista Arco Iris e Asociación Cultural O Rabo do Galo e tamén a Sociedade Galega de Ornitoloxía (PDF). Neste escrito se pide a suspensión total do obra “Actuación medioambiental de la ría del Pedrido, fase I, playa de Sada (A Coruña)” e a anulación do proxecto “actuación medioambiental de la ría del Pedrido (A Coruña)”, debido ás graves deficiencias no Estudo de Impacto Ambiental no que se basea a súa Declaración de Impacto Ambiental. Non parece lóxico nun estado moderno que se acometan proxectos baseados en Estudos de Impacto Ambiental redactados dez anos antes sobre unha ría como a de Sada – Betanzos.

Esta obra non ten en conta a destrución da pradeira da planta acuática zostera na propia praia de Sada, sendo unha zona de refuxio e cría de especies mariñas (algunhas con interese comercial). Tamén, entre outros aspectos, se minimiza o impacto sobre a zona prevista de extracción da area (enfronte de Lorbé). Esta zona serve de lugar de cría e recrutamento de diversas especies de aproveitamento comercial tal e como xa puxeron de manifesto as Confrarías de pescadores da ría de
Sada e Betanzos xunto coa da Coruña.

As sete organizacións asinantes consideran que se debe acometer un novo proxecto ambiental da ría de Ares-Sada-Betanzos (funciona como un único ecosistema) afrontando os problemas de contaminación, impacto das infraestruturas existentes, mellora dos recursos marisqueiros e pesqueiros e mellora dos espazos protexido, pero sen danar os ecosistemas xa existentes e coa menor obra civil posible. Este novo proxecto debe contar cun novo estudo de impacto ambiental e ter o máximo consenso entre os sectores sociais implicados.

 

Nova sede de SGHN en Santiago de Compostela

Santiago, 23-08-2015

SGHN aprácese de informar que ven de trasladar a súa sede central á Avenida de Vilagarcía nº 2, entreplanta C (Praza de Vigo) en Santiago de Compostela. O Apartado de Correos consérvase sen cambios (Apartado nº 330, 15780 Santiago de Compostela).

 

Deterioración do estado de conservación dos ecosistemas litorais de Galicia:
2. ZEC As Catedrais

Santiago, 17-08-2015

A Zona Especial de Conservación Ás Catedrais (ZEC ES1120005) inclúe unha superficie marítimo-terrestre de 304 ha, distribuídas entre os concellos de Barreiros e Ribadeo. Está área protexida posúe ademais a condición legal de "espazo natural protexido", ao ser declarada como "Zona de Especial Protección dos Valores Naturais". Á súa vez parte da área protexida pertencente ao termo municipal de Ribadeo, en concreto a zona de Augas Santas - Esteiro - Os Castros, foi declarada como Monumento Natural, mentres que a totalidade do espazo protexido ribadense forma parte da zona núcleo da Reserva da Biosfera do Río Eo, Oscos e Terras de Burón.

Malia a existencia destas figuras de áreas protexidas, así como normativas e plans de xestión para garantir a protección dos ecosistemas e especies de flora e fauna silvestre, o estado de conservación dos compoñentes da biodiversidade, especialmente na área occidental da ZEC Ás Catedrais (Concello de Barreiros), resulta moi deficiente:

 • A Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, xestionada polos gobernos autónomos de Galicia e Asturias carece de actividade. A pesares dos 8 anos transcorridos dende a súa declaración (Xuño -2007) a Reserva aínda non cumpriu cos mínimos esixibles na actualidade a todas as Reservas da Biosfera (órganos de xestión e participación; plan de xestión), circunstancia que podería determinar a súa descatalogación pola UNESCO.
 • A aprobación do Plan de Conservación do Monumento Natural da Praia das Catedrais non resolveu os incumprimentos da lexislación vixente no espazo natural (alegacións SGHN) e, mesmo, xenerou un novo:
  • Continúa o incumprimento do artigo 33.3 da Lei 42/2007 ao permitir dentro do Monumento Natural a existencia de actividades de aproveitamento económico.
  • Non se puxo en marcha ningunha medida para evitar a deterioración dos hábitats prioritarios e favorecer a súa recuperación, tolerando a degradación dos ecosistemas de cantís e breixeiras de conservación prioritaria (4040 * Breixeiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans) polo pisoteo continuo dos visitantes que transitan por áreas de grande fraxilidade ambiental de forma totalmente irracional.
  • As restricións ao acceso á praia, que priorizan a visita dos que pasan a noite en establecementos hoteleiros da bisbarra) poderían incumprir o artigo 45 da Constitución, que garante a todos os cidadáns o dereito a gozar dun medio axeitado, sen diferenza polo lugar da súa procedencia ou aloxamento.
 • Na área correspondente á ZEC Ás Catedrais do Concello de Barreiros intensificouse nos últimos anos a destrución de elementos de interese ambiental e cultural:
  • Á existencia dun nefasto paseo marítimo que afecta á integridade do ecosistema dunar, creando viais e aparcamentos sobre áreas ocupadas potencialmente por hábitats de interese comunitario, únese un total descontrol no uso público, con presenza continua de cans sen bozo e correa, tendas e antucas instaladas sobre as dunas, tránsito anárquico de persoas, etc.
  • Recentemente o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, coa autorización da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas, realizou distintas actuacións para favorecer un uso intensivo dos veraneantes, incluida a retirada con maquinaria pesada dos cantos mariños depositados na praia para logo incorporar a area acumulada sobre a zona eulitoral, que tiveron consecuencias nefastas para o patrimonio natural e cultural:
   • Destruiuse o hábitat de interese comunitario “1220. Vexetación perenne de bancos de seixos”.
   • Destruíuse un depósito paleontolóxico de máis de 8.000 anos de antigüidade (Praia de Area Longa, San Miguel de Reinante), no que se conservan restos de turba, grandes madeiros e restos óseos de distintas especies de animais salvaxes.
   • Parte dos cantos mariños depositáronse sobre o sistema dunar, provocando unha considerable alteración dos hábitats de dunas brancas “2110 Dunas móbiles embrionarias; 2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria, dunas brancas” e o hábitat prioritario de dunas grises “2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea, dunas grises”.
  • O hábitat prioritario de dunas grises deste espazo mostra unha elevada presenza de especies invasoras, que evidencian a falta de protección e conservación. As manchas constituídas pola especie exótica invasora Carpobrotus edulis elimináronse de forma deficiente e non se implementaron medidas para a restauración posterior.

Hábitat de interese comunitario "1220. Vexetación perenne de bancos de seixos” antes e despois da súa destrución pola Demarcación de Costas do Estado en Galicia.

Xacemento paleontolóxico da Praia de Arealonga parcialmente destruido polas actuacións da Demarcación de Costas do Estado en Galicia.

Por todos estes motivos, SGHN ven de solicitarlle á Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (PDF) que:

 • Articule as medidas necesarias para poñer en funcionamento a Reserva da Biosfera do Río Eo, Oscos e Terras de Burón acorde cos criterios establecidos pola UNESCO e a lexislación española.
 • Cumpra e faga cumprir o artigo 33.3 da Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
 • Asegure, en conformidade coa lexislación comunitaria (DC 92/43/CEE) e española (Lei 42/2007) un estado de conservación favorable, e no seu caso a súa restauración, para os tipos de hábitats de interese comunitario presentes na ZEC Ás Catedrais:
  • 1220 Vexetación perenne de bancos de seixos.
  • 2110 Dunas móbiles embrionarias.
  • 2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria, dunas brancas.
  • 2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea, dunas grises.
  • 4040 * Breixeiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.
 • Asegure a protección integral do depósito paleontolóxico existente na praia de Area Longa (San Miguel de Reinante, Barreiros), instruíndo un expediente informativo sobre as accións denunciadas neste escrito, depurando as responsabilidades administrativas que puidese derivarse destas, e comunicandoas á Fiscalía do Medio Ambiente.

Ademais, vista a gravidade da situación na ZEC As Catedrais, SGHN solicitoulle tamén á Fiscalía de Medio Ambiente da Comunidade Autónoma de Galicia (PDF) que proceda á apertura de dilixencias previas para determinar se existen, e no seu caso para depurar, as posibles responsabilidades penais dos feitos denunciados.

 

Comité das Rexións Europeas
Dictame sobre a mellora da proteción do medio mariño

Santiago, 10-08-2015

Na sesión 112º do Pleno dos días 3 e 4 de xuño do Comité das Rexións Europeas elaborouse un Dictame sobre a Mellora da proteción do medio mariño (2015/C 260/02), no que se recollen indicacións importantes sobre o tema.

Así, subliña a importancia fundamental de que a Unión Europea dispoña dunha política marítima integrada. As zonas marítimas de Europa e as súas costas son cruciais para o benestar e a prosperidade dos seus cidadáns, xa que constitúen as rutas comerciais europeas, regulan o seu clima e serven de fonte de alimentos, enerxía e recursos, ademais de ser lugares favoritos para residencia e lecer. O bo estado medioambiental dos mares e océanos é un compoñente clave da sostibilidade da vida, tamén do medio mariño. No documento recóllense os elementos sobre os que é preciso traballar:

 • Medidas de protección da biodiversidade, as redes tróficas e o chan mariño.
 • Medidas para protexerse fronte ás especies alóctonas.
 • Medidas para protexer as especies explotadas comercialmente.
 • Medidas contra a eutrofización.
 • Medidas de redución dos contaminantes.
 • Medidas para reducir os desechos mariños.
 • Medidas para reducir a introdución de enerxía nos mares e océanos.

Membros de SGHN e do C.E. Natureza no Xurelo, que en 1981 se enfrontou a dous buques holandeses, protexidos por un barco da súa mariña de guerra, para loitar contra os vertidos radioactivos na Fosa Atlántica. Máis...

 

Deterioración do estado de conservación dos ecosistemas litorais de Galicia:
1. O Parque Natural de Corrubedo

Santiago, 07-08-2015

A beiramar Galicia conserva un importante elenco de compoñentes do patrimonio natural e da biodiversidade, moitos dos cales están estritamente protexidos pola normativa comunitaria, estatal e autonómica, se ben a configuración da Rede de Espazos Naturais de Galicia é aínda incompleta, carecendo dunha efectiva protección áreas con importantes valores ambientais, unha situación agravada coa paralización da última proposta existente de ampliación da Rede Natura 2000.

Moi lamentablemente, nos espazos xa declarados asistimos a unha progresiva deterioración do estado de conservación dos ecosistemas litorais de Galicia (praias de area, seixos e coidos; sistemas dunares; acantilados; marismas, e lagoas costeiras) debido á falta de medidas de conservación/restauración, así como á case ausencia de vixilancia e a permisividade no desenvolvemento de distintas actuacións (introdución de especies exóticas invasoras, circulación de vehículos e persoas sobre áreas sensibles, vertedura de todo tipo de residuos, construcións sobre hábitats e núcleos de presenza de especies protexidas, presenza irregular de cans e outros animais de compañía, etc) que vulneran abertamente a lexislación. Valga, como primeira mostra, o caso do Parque Natural de Corrubedo.

Xunto co Parque Nacional das Illas Atlánticas, o Parque Natural de Corrubedo e o único espazo no que se manteñen uns mínimos criterios de xestión racional, homologables ao que internacionalmente se considera unha área protexida. Esta xestión desenvólvese a pesar dunha reducida dotación de medios e cunha progresiva diminución dos traballos científicos de monitoreo, que na maioría dos casos se realizan sen achegas económicas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

A declaración do Parque Natural de Corrubedo en 1992 promoveuse para impedir a deterioración do sistema dunar ameazado pola extracción ilegal de áridos e o desenvolvemento dun urbanismo depredador. O primeiro director do Parque Natural desenvolveu unha serie de actuacións irracionais que trouxeron consecuencias moi negativas para a conservación diste singular espazo, entre elas a introdución de distintas especies exóticas invasoras para o ornato de camiños e os sistemas dunares ou a construción dunha pasarela de madeira que atravesaba transversalmente a grande duna móbil. A construción desta pasarela constituíu un feito irregular, en canto a que a mesma contradí abertamente a regulación que establece o propio Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural de Corrubedo (Decreto 139/1992). A pasarela e o uso peonil efectuado con ela alteraron moi significativamente a dinámica natural da duna, provocando a súa degradación e provocaron tamén o deterioro do sistemas de dunas grises e depresións intradunares, zonas de cría e de presenza de numerosas especies protexidas, especialmente do Alcaraván (Burhinus oedicnemus). Froito destas actuacións desapareceron no Parque Natural as únicas poboacións coñecidas de Omphalodes littoralis subsp gallaecica, especie catalogada como “Prioritaria” pola Directiva Hábitat e “En Perigo” no Catalogo Galego de Especies Ameazadas.

No ano 2006 a Xunta de Galicia retirou a pasarela e prohibiu o acceso peonil á "Duna Móbil", formulando unha xestión alternativa do uso público e dos accesos á praia que tivo un efecto moi positivo na rexeneración da propia duna, así como dos hábitats e núcleos poboacionais de especies protexidas que se atopan neste ámbito. A decisión foi apoiada por ONG e investigadores das distintas universidade de Galicia. Existe unha ampla documentación científica que permite considerar que ditas medidas formuladas dende a dirección do Parque Natural tiveron un efecto positivo na conservación do patrimonio natural e da biodiversidade, mellorándose ademais o uso público de espazo e a percepción que os visitantes obteñen do Parque Natural de Corrubedo. Na actualidade o Parque Natural de Corrubedo acubilla a máis importante poboación reprodutora galega de Alcaraván, especie catalogada “En Perigo de Extinción” no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. O mantemento desta poboación depende criticamente da adecuada tranquilidade no cordón de dunas grises. A apertura dunha pasarela o longo da duna móbil incrementaría o nivel de perturbacións sobre os exemplares residentes, reducindo a capacidade de acollida deste ecosistema e con efectos impredecibles na propia viabilidade da poboación local.

O modelo formulado no Parque Natural de Corrubedo debería ser mellorado, dado o avance da duna móbil, incrementando as medidas de vixilancia nos días non laborais e no período estival, adecuando ademais a tipificación e importe das sancións aos infractores que pisan e alteran os hábitats de interese naturais e as zonas críticas para a conservación de especies protexidas, aplicando as sancións establecidas na Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, en lugar de aplicar de forma benévola para o infractor a Lei 9/2001.

SGHN asiste, con fonda preocupación, a declaracións da Dirección Xeral de Conservación da Natureza (La Voz de Galicia - Barbanza, 17-07-2015) nas quese plantexa a posibilidade de reinstalar a pasarela sobre a duna móbil de Corrubedo, coa sutil xustificación de poñer fin ao pisoteo ilegal e puntual que sufre na actualidade. A proposta suxerida pola Directora Xeral de Conservación da Natureza suporía claudicar fronte aos infractores ambientais e realizase obviando os efectos negativos que esta infraestrutura xa xerou no pasado sobre os compoñentes do patrimonio natural e da biodiversidade, e os que previsiblemente xeraría, de novo, tras a súa reinstalación. E o máis grave, volvendo a propoñer unha acción que segue a resultar incompatible co Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (Decreto 139/1992).

Con istes argumentos, SGHN ven de solicitar á Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (PDF) que promova unha protección racional e eficiente do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, sustentada na mellor información científico - técnica e na aplicación dos principios de cautela e prevención, tal e como contempla o Tratado de Funcionamento da Unión Europea. Evitando con iso establecer medidas irracionais como a formulada para a duna móbil do Parque Natural de Corrubedo, cando os datos científicos corroboraron de forma categórica os seus graves efectos negativos sobre o estado de conservación diste senlleiro ecosistema litoral.

 

SGHN, 42 anos estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

Ferrol-Ourense-Pontevedra-Sada-Santiago,
05-
08-2015

Din que unha imaxe vale máis que mil palabras, e é certo. Neste mes que SGHN cumpre 42 anos, queremos compartir con todos os visitantes desta web unha imaxe moi ilustrativa das dúas perspectivas ben distintas coas que abordar a relación co mundo, natural e humano, que nos rodea.

Folga dicir cal é a perspectiva de SGHN.

 

A seca, a rega e "El Roto"

Castellano

Madrid-Santiago, 25-07-2015

Coa meirande parte dos cursos fluviais da Limia a piques do colapso hidrolóxico, outro ano máis, polo regadío abusivo e insustentable que sobre-explota ríos e acuíferos (máis...)...

Coas "autoridades competentes" da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil afirmando falsamente no novo Plan Hidrolóxico que os cursos fluviais da Limia secan en verán de modo natural (máis...)...

Con gobernantes e gobernados botándolle as culpas a un verán moi seco e caluroso, esquecendo insensatamente os erros cometidos durante a desecación da lagoa de Antela e nos plans de regadío, ...

Con uns e outros ignorando as continuas advertencias que o cambio climático nos está a amosar xa...

... Afortunadamente, Andrés Rábago "El Roto" coa súa habitual maestría satírica resume nunha imaxe e 15 palabras ata onde pode chegar a estupidez humana.

Gracias, "El Roto", pola túa magnífica viñeta e a túa xenerosidade ao permitirnos reproducila.

Viñeta publicada en El País o 22-07-2015 (©Copyryght EL ROTO / EDICIONES EL PAÍS, SL 2015) Reproducida con permiso do autor.

 

Fitos 40 anos Hitos 40 años

Hoxe, como hai 40 anos, a túa axuda é imprescindible
para defender a nosa natureza

 

 

OUTRAS NOVIDADES

Ley 33/2015, modifica Ley 42/2007 Patrimonio Natural y Biodiversidad

RD 817/2015 Criterios estado augas superficiais

Amence na Limia: Humidal Antonio Villarino

Dictame Comite Regiones UE: mellora proteción medio mariño

Lei 5/2015, de mellora da estrutura agraria de Galicia

Actividades SGHN-Ourense 2014

Ratificación Convenio CITES pola UE

Informe Tribunal Contas UE axudas por incendios

Decreto Plan de Conservación Lagoa e areal de Valdoviño

Segunda fase de recuperación do lobo mariño Celeiro

Lei 30/2014, de Parques Nacionais

Primeiro lobo mariño da tempada 2014-15

Reglamento UE Nº 1143/2014 especies exóticas invasoras

Modificación Directiva Marco Auga

Estrategia española conservación diversidade vexetal

ENIL Sistema dunar Praia América-Panxón

Modificación Ley Responsabilidad medioambiental

Directiva 2014/80/UE protección augas soterráneas

SENTENCIA PRESTIGE

Fractura hidráulica ("fracking")

Antela: un conto de verdade

Paspallás nº 41 en PDF

Branha_VI_-_I_Congreso_Macromicoloxia_Galaico-Luso_1987