logo
 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO
line decor
 

 

 

 
 
 
 

 

No Día da Terra, ADEGA, FEG e SGHN demandan á Xunta
que aprobe a ampliación da Rede Natura 2000 galega

Feijóo e Hernández prometeron a ampliación da Rede Natura galega que, ao non aprobarse, perde 842 ha ao decaer a ZEPVN Miño-Neira

22 de abril de 2014, Día da Terra

O recente anuncio do Consellero de Medio Ambiente de non ampliar a Rede Natura 2000 “nun curto prazo” revela outro dos incumprimentos da Xunta na “xestión” do noso medio ambiente.

Malia a ter vendido reiteradamente unha misérrima ampliación (ao 14%), sensiblemente inferior á presentada en 2008 (18%), e mesmo prometer no programa eleitoral de 2012 que a Rede Natura ía alongarse para sacar a Galiza do último posto en porcentaxe de superficie con esta figura de protección no estado, agora resulta que “non é unha das súas prioridades”.

Prometeran tamén no Consello Galego de Medio Ambiente (COGAMADES) e mesmo en sé parlamentar que a ampliación, cuxa tramitación concluíu en 2012, iría paralela á do Plano Director que, por imperativo legal e baixo ameaza de expediente por parte da Comisión Europea, a Xunta tiña que ter entregado en 2010. Outra promesa incumprida.

Logo de aprobar hai uns días un Plano Director hiper-permisivo e discrecional para converter en papel mollado a proteción dos nosos espazos naturais máis senlleiros, semella que seguir cumprindo (aínda que sexa formalmente) con Europa, que instou repetidamente á Xunta a ampliar determinados hábitats, xa “non é unha das súas prioridades”: Unha temeridade que pode sairnos moi cara.

Acontece que a Comisión Europea considerou insuficiente (Decisión 2004/813/CEE, DOUE 29-12-2004, e Decisión 2006/613/CE, DOUE 21-09-2006) a representatividade de determinados hábitats das rexións bioxeográficas atlántica e mediterránea, presentes en Galiza: Queirogais húmidos atlánticos con Erica ciliaris e E. tetralix (Nat-2000 4020*), Turbeiras altas activas (Nat-2000 7110*) ambos os dous prioritarios, e o hábitat de interese comunitario Mires de Transición (Nat-2000 7140); así como os Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Nat-2000 91E0*), tamén prioritario, e os Prados de sega de baixa altitude (Nat-2000 6510).

O incumprimento das esixencias da Comisión Europea pon á Xunta diante dun novo proceso de infracción da lexislación comunitaria, que podería rematar en sancións e importantes multas. As consecuencias do irresponsábel proceder da Xunta pódeas acabar pagando non só os nosos espazos naturais senón tamén o peto dunha cidadanía xa precarizada pola crise ao ter que afrontar Galiza o custo das multas ou a perda de fondos europeos por desatender os requerimentos da Comisión.

A negativa a ampliar a Rede Natura ten tamén outra consecuencia: Perdemos un espazo protexido, as 842 ha da ZEPVN Miño-Neira. Este espazo, declarado provisionalmente por 3 anos en 2007 como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais mediante Orde de 21/12/2007 (DOG 14-1-2008), estaba incluido na proposta de ampliación de 2008 con 18.210 ha, que a actual Xunta reducira a 842 ha na súa proposta de 2011 que agora queda nun caixón. Ao renunciar á ampliación que consolidaría o LIC, a declaración de zona protexida caducou en 2011 e, polo tanto, os valores naturais que motivaron a súa declaración provisional fican sen protección.

As organizacións asinantes demandamos pois da Xunta que cumpra o seu compromiso e non demore máis a ampliación da maltreita Rede Natura 2000 galega. Coa tramitación xa rematada, coas advertencias de insuficiencia por parte de Europa, renunciar á ampliación da RN2000 por pequena que sexa suporía unha gravísima irresponsabilidade e un intolerábel desleixo para co noso patrimonio natural.

 

Plan Director: TARDE E MAL, coma sempre coa Rede Natura en Galicia

Santiago de Compostela, 20-04-2014

Coa promulgación da Directiva Hábitat en 1992, a Unión Europea asumiu como obxectivo fundamental propiciar o mantemento da biodiversidade tendo en conta as esixencias económicas, sociais, culturais e rexionais nun marco de desenvolvemento sostible.

A Xunta de Galicia tardou nada menos que 7 anos en elaborar unha primeira proposta de Rede Natura, tan ridiculamente cativa que tivo que modificala catro veces antes de que fose aceptada en 2004.

Moito máis aló de conformarse que un papel oficial diga que unha zona é Rede Natura, a Directiva Hábitat esixe (dende hai 22 anos) a realización dun plan de xestión específico para os lugares incluidos na Rede e o establecemento de medidas regulamentarias e administrativas, acordes coas esixencias ecolóxicas dos hábitats e as especies incluidos nos anexos da Directiva.

En 2008, o vogal de SGHN e os restantes membros do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible recibiron un primeiro borrador do Plan Director da Rede Natura, que logo quedou nun caixón ata que se someteu a información pública en 2011, periodo no cal SGHN presentou as súas alegacións que nunca tiveron resposta malia que o Plan aprobouse hai tres semanas.

Cales foron as consecuencias destes retrasos sen fin? Pois que durante 10 anos os espazos galegos da Rede Natura careceron do imprescindible instrumento de xestión, o cal tivo consecuencias moi perniciosas sobre a conservación de hábitats e especies ameazados, pero tamén sobre os habitantes e o desenvolvemento económico dos pobos incluidos en LICs e ZEPAs pois, ao carecer de ferramentas de planificación, apenas puideron recibir fondos europeos a traverso do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-13 que deberan adicarse a eses fins.

Para colmo, despois desta espera interminable, o Plan Director agora aprobado é francamente pior que o sometido a información pública ata o punto de convertelo nunha mala caricatura dun instrumento de xestión para espazos protexidos.

Pervertindo o espírito e a letra da Directiva Hábitat, a Lei galega 9/2001 (artigo 6) e a Lei estatal 42/2007 (artigo 18), o Plan Director queda supeditado ao que digan os plans sectoriais mineiros, enerxéticos, forestais ou acuícolas, cando LEGALMENTE TEN QUE SER AO REVÉS. Ademais, non incorpora os principios de cautela e precaución na xestión ambiental, deixando moitas actividades no limbo administrativo da decisión discrecional do responsable de turno, que mesmo podería tolerar a destrución de hábitats de conservación prioritaria e de especies en perigo crítico de extinción.

Por último, pero en absoluto menos importante, o Plan Director perpetra o gravísimo erro de desaproveitar unha magnífica oportunidade para apoiar e promover as actividades e os aproveitamentos tradicionais sostibles, que son absolutamente imprescindibles para acadar os obxectivos ambientais e socio-económicos da Rede Natura e para que os habitantes desas zonas sintan na súa calidade de vida que a Rede Natura é tan boa para eles como para a Natureza.

http://www.farodevigo.es/opinion/2014/04/20/plan-director-tarde-e-mal/1008098.html

 

Informe sobre as Fragas do Eume: un Parque Natural baixo mínimos

Santiago de Compostela, Ferrol, 16-04-2014

Case transcorreron 17 anos dende a declaración do Parque Natural das Fragas do Eume, un tempo suficiente para poder avaliar o cumprimento dos obxectivos que xustificaron a súa creación, así como a adecuación do Parque Natural aos criterios de conservación inherentes con esta figura, e coa Rede Natura 2000 da que forma parte. O resultado da análise feita por SGHN é francamente desalentadora pois revela que nos atopamos diante dun parque baixo mínimos, cunha pésima gobernanza e no que a deterioración da biodiversidade se impón fronte á súa conservación. Un Parque incapaz de impulsar os compromisos e obxectivos de conservación e o uso de prácticas e actividades sostibles, tanto entre o público que o visita como na súa área de influencia socio - económica.

O Parque Natural das Fragas do Eume é un mal exemplo da xestión dun Espazo Natural protexido. Fiel reflexo dunha política incapaz de cumprir e facer cumprir as normativas ambientais, de apoiar e impulsar actividades de carácter sostible nas áreas de influencia socio - económica, que promovan o seu desenvolvemento e revertan o abandono que sofre o rural galego. Os valores do Parque Natural da Fragas do Eume esixen un cambio substancial na forma de dirixir e xestionar este emblemático espazo natural, fomentando unha xestión máis técnica, acorde coas necesidades de conservación do espazo, e que promova a participación dos cidadáns que viven no Parque.

Para acceder ao informe completo preme AQUÍ

Fotografía: As especies invasoras (na imaxe Tradescantia fluminensis) medran mesmo ao carón dos carteis do propio Parque.

Fotografía: Toradas de árbores caducifolias taladas no interior do Parque Natural.

 

A Consellería de "Medio Ambiente???" que non amaba... ás árbores

Tortura, mutilación e arboricidio en A Derrasa (Ourense)

Ourense, 11-04-2014

Pouco a pouco as arbores da Estrada Ou-536 (antiga N-120)  van desaparecendo, nesta ocasión tocoulles aos 7 plátanos de grandes dimensións que aínda se conservaban a pesar das tropelías ás que foron sometidos. Estas árbores “de toda a vida” foron AFOGADAS entre o asfalto, maltratadas ano tras ano, salvaxemente MUTILADAS, e aínda así RESISTÍAN, finalmente o pasado martes deron o seu derradeiro alento, xa que a Consellería de Medio Ambiente??? Infraestruturas e Territorio MATOUNOS ao talalos polo pé. E todo nunha zona urbana, onde só se pode circular a 50 km/h e donde cada verán víanse os coches ao seu arredor á procura dunha boa sombra.

Desde aquí esiximos aos responsables que expliquen públicamente os criterios e motivos ambientais e técnicos para levar a cabo este tipo de actuacións e principalmente por esta execución á Consellería de Medio Ambiente??? Infraestruturas e Territorio, e tamén ao  Concello do Pereiro de Aguiar, incapaz de protexer o patrimonio árboreo dos seus veciños e de todos os cidadáns.

Imaxes: De arriba a abaixo: tala previa feita na mesma zona a finais de 2012, árbore afogada en asfalto e finalmente talada.

Imaxes: De arriba a abaixo, plátanos fermosos, primeiro mutilados brutalmente e finalmente talados.

 

Os homes que non amaban... ás árbores

Crónica dun arboricidio anunciado

Santiago de Compostela, 08-04-2014

O pasado 17 de febreiro SGHN denunciaba que no parque máis senlleiro de Compostela, a Carballeira de Santa Susana, e a plena luz do día estábase a perpetrar un "arboricidio en diferido" (máis...) pola construción dunha cafetería, que explotará unha empresa privada, no emprazamento doutra antiga que levaba anos sen uso.

As árbores directamente afectadas son media ducia de carballos centenarios, tres "espetados" no interior da nova construción e tres fóra. Na metade deles (dous dos "espetados" e un de fóra) podíase ver con claridade a mutilación brutal da metade da raigame case a rentes do tronco. Aos tres restantes as vallas da obra impedían apreciar a súa situación exacta.

Nunhas declaracions á Axencia EFE o 28 de febreiro o arquitecto responsable da obra, en resposta ás críticas de SGHN, "rechazó que se hubiese afectado a los árboles" , afirmando que as árbores se trataron "con todo el cuidado del mundo" pois para a obra consultáranse "profesionales de alto prestigio" e que os carballos e as súas raigames "fueron tratados casi arqueológicamente" (ver PDF).

Un dos carballos tan "coidadosamente tratados", o máis próximo a unha das columnas de entrada ao "Paseo dos Leóns", ven de desplomarse completamente aplastando parte da valla de obra.

Esta mañán un grupo de operarios estaba a cortalo rápidamente con motoserras e tiñan un camión disposto para retirar as probas do "escenario do arboricidio": os restos mortais da árbore centenaria. Pero un socio de SGHN viu a desfeita e tivo a oportunidade de facer as fotos que ilustran esta nova.

Os cidadáns acabamos de perder unha árbore seguramente bicentenaria. Quen asumirá as responsabilidades?

 

Despois da sucesión de fortes temporais durante o inverno

Propostas de SGHN para facilitar a rexeneración natural dos sistemas dunares

Santiago de Compostela, 04-04-2014

A sucesión de temporais durante o inverno provocou a desaparición das dunas embrionarias na meirande parte das praias galegas e, nalgúns casos, mesmo erosionou a totalidade da duna branca e parte da duna gris. A consecuencia é que entre a duna e a praia queda un noiro moi vertical que resulta moi limitante para a recuperación dos hábitats prioritarios e de interese comunitario (Directiva 92/43/CEE) e das especies que alí viven e están incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007 e Decreto 167/2011), entre elas a píllara das dunas (Charadrius alexandrinus).

Dende un punto de vista xeomorfolóxico a recuperación dos sistemas praia-duna ten lugar durante a primavera e o verán. Polo tanto, para garantir a recuperación natural dos hábitats e das poboacións das especies de flora e fauna afectadas deberíase extremar a vixilancia sobre o sistema dunar, evitando o pisoteo e a creación de tobogáns e puntos incontrolados de baixada á praia, así como favorecer a rexeneración do sistema dunar.

As noticias publicadas na prensa nas que se demanda a "rehabilitación" das praias e algunhas actuacións xa realizadas, como a de Bastiagueiro (nas fotografías), resultan moi preocupantes para a conservación e recuperación dos sistemas praia-duna ao longo de toda a beiramar galega. Por iso, SGHN ven de solicitar á Dirección Xeral de Conservación da Natureza (PDF) que se balicen as áreas de hábitats prioritarios e de interese comunitario (Directiva 92/43/CEE), e as zonas ocupadas por especies incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007 e Decreto 167/2011) para evitar que o uso turístico-recreativo e a limpeza mecánica dificulten a recuperación natural da duna embrionaria e da duna branca e destrúan as zonas de cría da píllara das dunas (Charadrius alexandrinus) e doutras especies dos medios dunares.

 

Conferencia sobre os 40 anos de SGHN

Geolodía 2014 - Ourense

O vindeiro xoves 10 de abril, ás 20:00 h, convidado pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña e na súa sede (Rúa Olmos nº 16, 1º andar, A Coruña), o Presidente de SGHN falará de "SGHN: 40 anos estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego". Entrada libre.

 

 

SGHN-Sección de Astronomía e contaminación lumínica cumpre 10 anos

Ferrol, 31-03-2014

O 4 de Abril do 2004, publicouse en Nordesía o primeiro artigo de efemérides astronómicas do mes, froito dunha colaboración entre Diario de Ferrol e a Sociedade Galega de Historia Natural, que de xeito ininterrumpido prolongouse ao longo dos últimos 10 anos.

Todos os meses destes 10 anos, presentamos as "Efemérides Astronómicas". Nelas observabamos o ceo de cada mes, as posicións dos planetas, as choivas de estrelas, os cométas visibles, os eclipses de Sol e Lúa; outras efemérides como avances astronómicos, aniversarios, conxuncions de astros, etc; e notas aclaratorias a prol dos diferentes fenómenos ou procesos astronómicos. Ese día en particular tiñamos a múltiple conxunción entre Marte, as Pleiades, Aldebarán e Venus. En total 120 artigos sobre efemérides.

Noutros artigos percorremos as 88 constelaciones do hemisferio norte e do sur, tamén visitamos os asterismos máis coñecidos, na serie “Punteiros Celestes”, os nomes das estrelas, o tránsito de Venus, os eclipses de Sol e Lúa, choivas de estrelas como as Perseidas, as Xeminidas, as Leónidas, etc; fenómenos curiosos como o Arco da Vella de Lume, o evento de Tunguska, as conxuncións planetarias, a Lúa cenicienta e a terrible Contaminación Lumínica que intenta por todolos medios impedirnos gozar dos nosos ceos.

Foron moitos os colexios que visitamos, e en Nordesía quedaron todos os que durante 6 anos participaron na actividade Coñecendo o Universo, en colaboración co Concello de Ferrol. Pero dous en particular quedaron reflectidos nunha soa páxina, o Colexio Miguel Hernandez de Castro Urdiales, onde durante dous días completos fixemos Astronomía, e o CEE Terra de Ferrol, onde entendimos que o Universo é capaz de namorar a calquera persoa.

Desexamos que esta longa colaboración entre a SGHN e Diario de Ferrol, poida continuar polo menos outros dez anos máis. É o noso mais prezado desexo.

Os homes que non amaban... ás árbores

...e se empeñan en pavimentalas

Ourense, Vigo e Santiago de Compostela, 29-03-2014

Nos últimos días Xulio Valeiras dende Vigo, Ángel Dorrío (Amigos da Terra) dende Ourense e Jesús González dende Santiago mandáronnos fotos cunha temática coincidente: o pavimentado dos alcorques das árbores nas rúas. Os tres amantes das árbores que nos escriben están moi preocupados pola desnaturalización e urbanización crecente dos recunchos verdes en rúas, prazas, parques e xardíns. Ás talas ou podas salvaxes de árbores magníficas, únese agora o arrincado de moitos setos que se sustitúen por valados e o pavimentado de zonas antes cubertas por céspede ou, simple e naturalmente, de terra a un "módico" precio de 15-19 euros/m2 de alcorque (só a resina).

Así, a moda de pavimentar os alcorques das árbores exténdese polas rúas das vilas galegas. Nada de terra, algo antigo e suxo. Moito mellor, máis moderno e limpo un pavimento de caucho ou de áridos (gravas ou coios) aglomerados cunha resina sintética coa que todo son vantaxes, comezando porque é " unha protección da vexetación, sobre todo no caso da raíces das árbores ... preserva a humidade do chan no verán e conserva a calor do chan no inverno". E isa só é a primeira das "vantaxes" que a teimuda realidade empéñase en contradicir, como podes comprobar premendo AQUÍ.

Imaxes: Pavimentado de alcorques na Rúa Nicaragua de Vigo coa "resina marabillosa" e adoquíns de "rosa Porriño".

Imaxes: Pavimentado de alcorques na Rúa do Paseo e arredores do Parque de San Lázaro en Ourense coa "resina marabillosa" e caucho.

 

ADEGA, FEG, SGO e SGHN denuncian á Fiscalia de Medio Ambiente
a construción dunha granxa de visóns en A Estrada sen autorización ambiental

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2014

Esta mesma mañán, SGO, ADEGA, SGHN e FEG veñen de denunciar diante da Fiscalía de Medio Ambiente (PDF) que a empresa  Visotenic, S.L. está a desenvolver o proxecto de construción de “Granxa para cría de visón” no lugar de O Arnado, concello de A Estrada (Pontevedra), sen as preceptivas autorizacións ambientias, pois o trámite de información pública do  procedemento de avaliación de incidencia ambiental (expediente PO/2014/008) non remata ata mañán.

SGO, ADEGA, SGHN e FEG consideran que os feitos presentados nesta denuncia poderían verse afectados polos artigos 325, 326, 328.2 do Código Penal ao:

  • Contravir as leis e outras disposicións de carácter xeral protectoras do medio ambiente e pode perxudicar gravemente o equilibrio dos sistemas naturais mediante a liberación dunha especie considerada invasora e incluída no Catálogo estatal de especies invasoras.
  • Non ter obtido a preceptiva autorización ou aprobación administrativa das súas instalacións.
  • Falsear ou ocultar información sobre aspectos ambientais.
  • Constituír unha actividade perigosa para os animais ou prantas, no caso de producirse escapes ou liberacións de visón americano dende as instalacións executadas sen a preceptiva autorización ambiental.

Por todo o exposto, SGO, ADEGA, SGHN e FEG solicitaron ao Fiscal de Medio Ambiente:

 • Que admita e teña por presentada denuncia contra VISOTENIC, S.L., aos efectos de apertura de dilixencias de investigación por iniciar as obras do proxecto “Granja para cría de visón” sen a obtención da preceptiva Declaración de Incidencia Ambiental, feito que pode estar infrinxindo as normas de protección do medio ambiente.
 • Que adoite como medida cautelar a paralización das obras de execución das citadas instalacións.

Alegacións de SGHN á granxa de Visotenic en A Estrada (PDF).

Nota de prensa de ADEGA, FEG, SGO E SGHN

Organizacións ecoloxistas piden á Xunta que remate
coa caza de aves en perigo de extinción
en Galicia

A conícora (Vanellus vanellus) e a agacha (Gallinago gallinago) poden cazarse
malia a estar incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas como “En perigo de extinción”

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2014

Na xuntanza do Comité Galego de Caza celebrada o pasado 21 de marzo, o representante das organizacións ecoloxistas pedíu á Xunta que prohiba a caza da avefría ou conícora (Vanellus vanellus) e da becacina ou agacha (Gallinago gallinago), en Galiza a partires da vindeira tempada 2014-15, alomenos ata que se aproben os respectivos “plans de recuperación” obrigatorios por lei para estas especies.

O Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007) considera “En perigo de extinción” ás poboacións reprodutoras de conícora (Vanellus vanellus) e agacha (Gallinago gallinago), debido a que a súa “supervivencia é pouco probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando” e débense elaborar os correspondentes “plans de recuperación” destas dúas especies.

Malia á grave ameaza da extinción e ao descoñecemento dos movementos dispersivos e migratorios das poboacións reprodutoras galegas, tanto a conícora (Vanellus vanellus) como a agacha (Gallinago gallinago) considéranse especies cazables durante a tempada cinexética en Galiza (só as poboacións non nidificantes) polo que existe o risco de que exemplares reprodutores, xa que logo considerados “en perigo de extinción”, sexan abatidos durante a tempada de caza.

En Europa, a tendencia dende 1980 amosa que as poboacións de conícora (Vanellus vanellus) e agacha (Gallinago gallinago) están a sufrir un declive moderado e estatísticamente significativo, baseado nos datos provisionais para 21 paises nos que se avalían as tendencias poboacionais das aves comúns (BirdLife International, 2014).

Fotografía: Un dos contados exemplares de conícora ou avefría (Vanellus vanellus) que aínda crían en Galicia, na ZEPA de A Limia, xusto na zona onde SGHN está a desenvolver un proxecto para conservar este núcleo reprodutor (máis...) (más...).

Fotografía: Agacha ou becacina (Gallinago gallinago) da que en España só quedan dous núcleos de cría, en Ourense e Ávila.

Se ben a meirande parte das poboacións de conícora (Vanellus vanellus) son completamente migratorias, algunhas poboacións reprodutoras nas rexións máis temperadas son sedentarias (del Hoyo et al. 1996), polo que existe un risco certo de que durante a tempada de caza en Galiza se abatan conícoras que poderían tentar a cría. A información dispoñible para a agacha (Gallinago gallinago) non permite confirmar ou desbotar esta posibilidade polo que, en aplicación do principio de precaución, tamén debería vedarse.

A población global de conícora (Vanellus vanellus) está concentrada en Europa onde as poboacións reprodutoras eran bastante estables ata 1990, pero dende entón a especie sufriu un forte declive (maior do 30%). En consecuencia, a nivel europeo, esta especie que previamente gozaba dun estatus “seguro” agora está clasificada como “vulnerable” (European Commision 2009). A conícora (Vanellus vanellus) só se caza en Francia, España, Italia, Malta e Grecia e a caza considérase como unha ameaza de nivel medio (European Commision 2009).

As organizacións asinantes lembramos á Dirección Xeral de Conservación da Natureza que debe garantir a protección destas especies ameazadas en Galiza, sendo a súa conservación prioritaria sobre calquera outro aproveitamento, incluida por suposto a caza. Seguir permitindo a súa caza suporía unha irresponsabilidade e unha grave deixación de funcións: Ante a dúbida sobre o estado destas especies, o primeiro é investigar e aplicar o principio de precaución, non disparar.

Bibliografía citada

 

 

As desfeitas acosan ao LIC Serra do Careón

Santiago de Compostela, 21-03-2014

No seu escrito de ao Conselleiro de Medio Ambiente do 16-10-2013 e na posterior denuncia diante da UE do 26-11-2013 (PDF), SGHN xa saleintaba que o LIC Es 1110014 Serra do Careón "Posiblemente sexa o LIC máis degradado da Rede Natura 2000 en Galicia, malia que inclúe a maior taxa de endemicidade do territorio galego vinculada á presenza de afloramentos de serpentinitas, con numerosas especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Santolina melidensis, Aremeria merinoi, Leucanthemum gallaecicum, etc.), así como no Anexo II da Directiva Hábitat, entre elas unha especie prioritaria: Eryngium viviparum."

Ás desfeitas xa entón denunciadas, súmanse agora dúas actuacións recentes incluídas na súa totalidade no LIC Serra do Careón:

 • A destrución de mais de 12 ha no Monte de Villeirón (San Pedro de Meire, Melide, A Coruña) para a instalación dun viveiro para a produción de plantas exóticas (arándano americano).
 • A destrución de máis de 4 ha en San Xulián (Toques, A Coruña) para a construción dunha granxa intensiva de porcos.

Nos dous casos as actuacións supuxeron a destrución dunha superficie significativa de dous hábitats de conservación prioritaria (os marcados con *) e dous de interese comunitario segundo Directiva 92/43/CEE:

 • *4020 Uceiras húmidas atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.
 • 4030 Uceiras Secas Europeos.
 • *6220 Zonas subestépicas de Thero-Brachypodietea.
 • 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi.

Nin ditos hábitats nin as especies protexidas que foron exterminadas con ditas actuacións teñen posibilidade de recuperación ou restauración mentres persistan as instalacións alí establecidas. As devanditas actuacións poderían ser constitutivas dun delito contra o medio ambiente e supoñen a vulneración da Directiva 92/43/CEE, a Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, a Lei 9/2001 de Conservación da Natureza, a de Datos de Lexislación, e a Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. A actuación de Monte de Vileirón (Melide) vulnera ademais a normativa europea ao empregar fondos europeos para un proxecto que supón unha afección significativa sobre a Rede Natura 2000.

Por istes motivos, SGHN ven de solicitar á Dirección Xeral de Conservación da Natureza investigue os feitos denunciados e adopte todas as medidas que estean dentro das súas competencias para que se repoña a legalidade vixente e se recuperen os hábitats e especies protexidas presentes na zona (PDF).

 

Denegada definitivamente a solicitude de Edgewater - Mineira de Corcoesto!!!

Santiago de Compostela, 14-03-2014

SGHN ven de ter coñecemento de que hai tres días, por Delegación do Conselleiro de Economía e Industria, o Director Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución de denegación definitiva do proxecto de mina de ouro a ceo aberto de Corcoesto con data11-03-2014. Ponse así, alomenos por esta vez, punto e final a un proxecto no que todos os criterios sanitarios, ecolóxicos, económicos e técnicos coinciden en que era malo e que afectaba aos concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso.

Como xa salientou SGHN o pasado 15-10-2013 (máis...), seguramente nunca o recoñezan de xeito expreso, pero esta acertada decisión non é allea á enorme presión cidadá en contra desta mina perxudicial para a saúde das persoas e dos ecosistemas, que deu lugar á maior mobilización cidadá en Galicia por cuestións ambientais dende o Prestige e que recolleu xa máis de 244.000 sinaturas en contra da megaminería contaminante.

Sen dúbida algunha, o enorme éxito de conseguir o rexeitamento do proxecto mineiro de Corcoesto, cando xa contaba mesmo cunha declaración de impacto ambiental positiva, é o froito dun inmenso esforzo colectivo no que SGHN síntese especialmente satisfeita e orgullosa de ter traballado arreo e codo con codo con todolos cidadáns e asociacións que compartían a opinión, agora recoñecida pola propia Xunta de Galicia, de que o proxecto era definitivamente malo.

 

Comunicado de SGHN sobre a súa implicación na "Operación Conícora"

Vilaseca (Trasmiras), 14 de marzo de 2014

Todas as evidencias apuntan, sen lugar a dúbida algunha, que simpatizantes, soci@s, Sección Antela e directiva de SGHN están moi seriamente implicados nunha operación de "recualificación de terreos para uso residencial" en Vilaseca (Trasmiras, A Limia, Ourense). O nome en clave que empregan entre eles é "Operación conícora".

Pero tranquilos, non se trata doutro caso de "pelotazo urbanístico" ou "ladrillazo" dos que lamentablemente acostuman a desenvolver algúns construtores, políticos, bancos e caixas de aforro moi espabilados.

A "Operación Conícora" pretende recuperar como veiga temporalmente asolagable a parcela mercada por SGHN na antiga veiga de Vilaseca, actualmente convertida nunha matogueira despois dos traballos de drenaxe, concentración parcelaria e abandono da gandería extensiva. O obxectivo é, efectivamente, adicar estes terreos a "uso residencial" ... de ata dez especies de flora e fauna en perigo de extinción en Galicia. A máis emblemática delas, a conícora ou avefría (Vanellus vanellus), é a que lle da nome á "operación".

Máis...

Fotografía: Vista parcial da parcela (en primeiro plano) despois de tres xornadas de traballo da "Operación Conícora".

 

Sociedade Galega de Historia Natural e Sociedade Galega de Ornitoloxía

Piden a prohibición da caza de dúas especies de aves ameazadas de extinción

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2014

O Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007) considera “En perigo de extinción” ás poboacións reprodutoras de avefría (Vanellus vanellus) e becacina (Gallinago gallinago), polo que a súa “supervivencia é pouco probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando” e débense elaborar os correspondentes “plans de recuperación” destas dúas especies.

Malia a súa grave ameaza de extinción e o descoñecemento dos movementos dispersivos e migratorios das poboacións reprodutoras galegas, tanto a avefría como a becacina considéranse especies cazables durante a tempada cinexética en Galicia polo que existe o risco de que exemplares reprodutores, xa que logo considerados “En perigo de extinción”, sexan abatidos durante a tempada de caza.

Froito da súa enorme preocupación polo futuro destas dúas especies como reprodutoras en Galicia, a SGO e SGHN veñen de solicitar que a Dirección Xeral de Conservación da Natureza (PDF):

 1. Aprobe o antes posible os seus “plans de recuperación”, legalmente obrigatorios segundo o Decreto 88/2007 para as especies catalogadas “En perigo de extinción”.
 2. Prohiba a súa caza Galicia a partires da vindeira tempada 2014-15, alomenos ata que se aproben os respectivos “plans de recuperación”.

Ademais, SGHN e SGO solicitaron que se lles facilite copia en soporte informático dos documentos técnicos previos para os “plans de recuperación” de ditas especies.

Por último, SGHN e SGO aproveitan este comunicado para alertar da degradación que nas últimas décadas está a sufrir o hábitat destas dúas especies ameazadas, debido á intensificación agraría, á plantación de especies exóticas como o eucalipto e o chopo, ou mesmo á construcción de infraestruturas. Por todo elo urxen á Dirección Xeral de Conservación da Natureza á aprobación e desenvolvemento dos respectivos plans de recuperación da avefría e a becacina.

Fotografía: Un dos contados exemplares de avefría (Vanellus vanellus) que aínda crían en Galicia, na ZEPA de A Limia, xusto na zona onde SGHN está a desenvolver un proxecto para conservar este núcleo reprodutor (máis...) (más...).

 

Ameaza de avalancha de granxas de visóns americanos

Santiago de Compostela, 25-02-2014

O visón americano (Neovison vison) críase pola súa pel en Norteamérica dende hai alomenos 130 anos e en Europa dende os anos 20 do século pasado. As primeiras granxas peleteiras desta especie en España instaláronse en Segovia en 1958 e en Pontevedra en 1959. En 1992 chegou a haber 214 granxas activas en España, cifra reducida a 37 en 2011, das cales 29 están en Galicia.

Ademais dos conflictos éticos que de por si plantexa críar animais para peletería, cando se trata dunha especie fóra do seu ámbito de distribución natural pode provocar graves impactos ambientais. No caso do visón americano estes impactos derívanse do comportamento moi invasor das poboacións cimarronas establecidas a partires dos exemplares que chegaron ao medio natural froito de escapes accidentais ou das nefastas "liberacións" masivas feitas por auténticos "ecocidas".

Pola súa forte competencia con especies autóctonas e depredación doutras, a traverso do seu vogal no Consello Galego de Medio Ambiente en Desenvolvemento Sostible e no Observatorio Galego da Biodiversidade, SGHN ven reclamando dende hai máis de 7 anos que as granxas de visón americano se consideren instalacións de risco para a conservación da biodiversidade autóctona e se adopten medidas axeitadas para evitar o seu tremendo impacto ambiental.

Como mostra dos xa graves problemas derivados das granxas de visón americano, baste sinalar que chegaron exemplares a nado ata o Parque Nacional das Illas Cíes onde están a causar unha debacle nas poboacións do ameazado corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis). Estes problemas poderían agravarse moi seriamente nun futuro próximo pois as novas que se están a producir nos últimos meses apuntan a unha estratexia para incrementar o número e o tamaño das granxas de visóns en Galicia. Así, SGHN ven de presentar alegacións:

 • Ao “Proxecto de construción de naves para cría de visóns” (Forcarei, Pontevedra) promovido por Celtik Mink SL, con capacidade para 9.472 nais, 1.890 machos e 43.192 crías (PDF).
 • Á construción de naves agrícolas para ampliación de explotación de cría de visóns no lugar de Monte Xalo (Carral), promovida por Rodríguez Lameiro Mink, S.L. (PDF1; PDF2).

Ademais, segundo nova publicada na prensa o 09-10-2013, hai un proxecto das empresas Saga Furs e Agapel Pelting para instalar unha granxa de visóns en A Baíña (Concello de Agolada) con capacidade para producir 50.000 peles ao ano (actualización de 28-03-2014: alegacións de SGHN ao proxecto, PDF). Precisamente na web de Saga Furs afírmase textualmente que "Nos últimos anos houbo fortes investimentos en España procedentes doutros países europeos, moi especialmente Holanda". Holanda é o terceiro produtor mundial de peles de visón, pero o 18-12-2012 aprobou a prohibición das granxas de visón a partires de 2024, sumándose así ao Reino Unido, Austria, Suiza e Croacia. Unha boa nova para a biodiversidade autóctona holandesa, pero non para a galega se hai un desplazamento da produción a Galicia nas condicións actuais de carencia de bio-seguridade nas granxas.

Á vista destes indicios máis que razoables dunha proliferación de proxectos de novos granxas de visóns americanos e ampliación das existentes, SGHN ven de solicitar á Directora Xeral de Conservación da Natureza (PDF) que convoque unha xuntanza extraordinaria do Observatorio Galego da Biodiversidade para debater as condicións de seguridade para a biodiversidade nas granxas de visóns e a proposta de SGHN de que:

 1. Todos os animais reprodutores estean obrigatoriamente provistos dun collar con radiotransmisor que permita a súa localización, captura e erradicación en caso de que cheguen ao medio natural.
 2. Todos os animais non reprodutores sexan esterilizados ao nacer ou estean provistos dun radiotransmisor como o indicado no punto anterior.
 3. As empresas propietarias das granxas contraten un seguro de esponsabilidade civil para facer fronte a todos os gastos que as Administracións públicas teñan que efectuar para localizar, capturar e erradicar os visóns fuxidos ou "liberados” da granxa.

Situación das granxas activas de visón americano (arriba) e distribución da especie en Galicia (abaixo).
Fonte: MAGRAMA, 2011. Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano (Neovison vison) en España.

 

O complexo húmido Limia-Antela aínda non é un humidal Ramsar...
... pero xa se fala del na web da Convención de Ramsar

Complexo húmido Limia-Antela 21-02-2014

A celebración do Día Mundial dos Humidais por SGHN-Sección Antela percorrendo o complexo húmido Limia-Antela pola mañán e con dúas charlas pola tarde no C.D.R. de O Viso (Lodoselo, Sarreaus), aparece recollida entre os "Informes sobre las actividades relacionadas con el Día Mundial de los Humedales 2014" na web da Convención de Ramsar http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-activities-wwds-wwd14-reports/main/ramsar/1-63-78%5E26400_4000_2__

Para acceder ao informe pincha no vínculo anterior e vai aumentando o zoom no mapa, para logo pinchar no "globiño" sobre Lodoselo, como se ve nas seguintes imaxes.

 

Situación da carballeira de Caldas de Reis

Caldas de Reis, 09-02-2014

A Sección de Entomoloxía da Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) presentou con data 07-02-2014 sendos escritos por rexistro dirixidos ó Concello de Caldas de Reis (PDF) e Conselleria de M.A., Territorio e Infraestruturas (PDF). Neses escritos solicitábanse unha serie de medidas para mellorar a situación da Carballeira de Caldas de Reis, así como unha reflexión pausada sobre a actuación sobre un insecto presente nos Carballos da zona é ó que se quere responsabilizar da situación da Carballeria. O Citado insecto é un escarabello denominado Cerambyx cerdo que está amparado por varias figuras de protección e catalogación como:

 • Categoría UICN: Vulnerable A1c+2c
 • Anexo II e IV da Directiva 92/43/CEE relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. O Anexo II contén as especies para as cales é necesario designar zonas especiais de conservación e o Anexo IV é para as especies que requiren proteción estricta.
 • Anexo II do Convenio de Berna de 1979, como especie de fauna estrictamente protexida.

O normal para esta especie é que as súas larvas se alimenten de madeira morta de árbores xa debilitadas pois este insecto non provoca o debilitamento da árbore e o podrecemento da madeira. Nunha inspección ocular na zona observouse un proceso de podrecemento da raizames, que unido ós temporais pasados, doadamente é a causa principal da caida de varias árbores da zona.

Na Carballeira observouse tamén certa deixadez que non favorece á saúde das árbores, como diverso cableado pendurado das árbores e nalgún caso o arame estrangulando a codia da árbore, o que provoca a restricción ou eliminación do movemento da salvia na zona do xilema e floema provocando a morte ou debilitamento das partes superiores das árbores.

Se ben pódese observar un debilitamento xeral da saúde da carballeira, sen dúbida, este debilitamento non se debe ó Cerambyx cerdo ou como moito ten unha influencia mínima nesta situación.

Por estos motivos SGHN solicitoulles ao Concello e á Consellería:

 • Que non se empreguen tratamentos fitosanitarios indiscriminados no arborado desta carballeira.
 • Que nos estudos que de fagan sobre a situación fitosanitaria da carballeira, tamén se inclúa a determinación da posible presenza de patóxenos no solo, por se houber algún problema fúnxico ou similar no mesmo.
 • Que se proceda á reposición do arborado faltante con exemplares de orixe xenética certificada galega, ó obxeto de reducir contaminacións xenéticas.
 • Igualmente proponse que se tome nota do que se fai noutros parques europeos, como por exemplo o Tiergarten de Berlín. É habitual empregar as polas e árbores que sexa necesario podar por seguridade para os usuarios do parque, para acumulalas en determindas zonas para que as larvas de diversos insectos xilófagos as empreguen no seu ciclo vital. A SGHN ofreceu a súa dispobilidade, gratuita, para deseñar paneis informativos sobre os motivos e ciclos vitais destes interesantes e protexidos insectos.
 • Que se retire o cableado aéreo.

 

 

 

Fitos 40 anos Hitos 40 años

Hoxe, como hai 40 anos, a túa axuda é imprescindible para defender a nosa natureza

 

 

 

OUTRAS NOVIDADES

Efemérides astronómicas abril

Decreto 37/2014: Plan Director Rede Natura 2000

R.D. 163/2014 rexistro pegada de carbono

Actividades SGHN Xunta Directiva Xeral 2013

Actividades SGHN-Ourense 2013

Actividades SGHN-Sección Antela 2013

O comercio da auga: farsa no Gaiás

Punteiros celestes

Plan de conservación da Píllara das dunas

Lei 13/2013 de Caza de Galicia

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Ley 19/2013 de Transparencia, acceso información pública y buen gobierno

SENTENCIA PRESTIGE

Fractura hidráulica ("fracking")

V Xornada Micolóxica en As Mariñas

Enmendas 2012 ao Convenio MARPOL

Sentenza UE: Prohibición produtos derivados da caza de focas

Antela: un conto de verdade

RD 630/2013, novo Catálogo especies exóticas invasoras

Necesítanse máis presas para controlar as enchentes?

Ley 2/2013. Modificación Ley de Costas

Decreto Plan Recuperación Escribenta das canaveiras

Decreto Plan Recuperación Sapoconcho común

Novas podas brutais en Ourense

Resolución Parlamento UE Bosques e cambio climático

Estratexia Galega da Acuicultura

Denuncia SGO-SGHN cans ceibos praia de Foz

Alegacións de SGHN a 108 parques eólicos

Paspallás nº 41 en PDF