9ª ACTUALIZACIÓN DO ATLAS DOS ANFIBIOS E RÉPTILES DE GALICIA. Ano 2019

No informe deste ano, novena actualización, presentamos os datos correspondentes ao período 2005-2019. Inclúe un total de 24.786 datos totais, dos cales 5.321 (21,5%) son datos non repetidos. De anfibios acadamos os 15.182 datos totais (2.860 non repetidos, o 18,8%) e de réptiles 9.604 (2.461 non repetidos, o 25,6%).

Salientamos a importante novidade do cambio taxonómico da que anteriormente era a subespecie Rana temporaria parvipalmata, agora considerada especie: Rana parvipalmata. As consecuencias deste cambio é pasa de ser unha das especies de anfibios máis amplamente estendidas por practicamente toda Europa a un endemismo ibérico somente presente en Galicia, Asturias, oeste de Cantabria e norte da comunidade de Castela-León.

Dende a Sección de Herpetoloxía da SGHN nunca poderemos agradecer suficientemente aos 534 colaboradores, xa sexan persoas ou entidades, pola súa aportación de datos, dende o ano 2005 ata o 31 de decembro de 2019.