A Xunta non quere á camariña

A piques de cumprirse 4 anos dende que SGHN solicitara a inclusión da camariña no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) na categoría de “Vulnerable” (máis…). Tres anos despois de que a Xunta tivese todos os estudos e informes que encargou sobre a situación da especie. Quince meses despois de dar tan só 10 días de prazo aos membros do Observatorio Galego da Biodiversidade (en adiante OGB) para que opinasen e votasen sobre a proposta de catalogación. Catorce meses despois de rematar o prazo para remitir a acta da votación aos membros do OGB, que o vogal de SGHN tivo que reclamar por rexistro hai máis de dous mes. Tan só un mes despois de que por fin se desvelase un segredo tan ben gardado e os membros do OGB coñecesen que o resultado da votación foi de 8 votos a favor da súa inclusión como “Vulnerable” no CGEA:

 • Vogal especialista en vertebrados nomeado pola Consellería.
 • Vogal especialista en invertebrados nomeado pola Consellería.
 • Vogal especialista no medio terrestre nomeado pola Consellería.
 • Vogal especialista en criptógamas nomeada pola Consellería.
 • Vogal especialista en fanerógamas nomeado pola Consellería.
 • Vogal representante da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Vogal representante da Universidade de Vigo.
 • Vogal representante da Universidade da Coruña.

e só 3 votos en contra da súa catalogación:

 • Presidenta do OGB e Directora Xeral do Patrimonio Natural
 • Secretaria do OGB
 • Vogal da Dirección Xeral do Patrimonio Natural

Con 4 membros do OGB que non respostaron ao procedemento escrito e coa abstención forzosa do vogal de SGHN por un suposto imperativo legal argüido pola Dirección Xeral.

Despois de non incluír o punto na orde do día do OGB, e incluilo hoxe de refilón noutro punto por mor da queixa do vogal de SGHN.

Hoxe, na reunión do OGB a D.X. de Patrimonio Natural comunicou que se ratifica na valoración que transmitira no procedemento escrito e que polo tanto NON incluirá a camariña como vulnerable no CGEA.

Hoxe é un día triste para a biodiversidade galega. Tamén para a participación dos expertos en biodiversidade nomeados pola propia XG e polas universidade galegas, así como para a participación cidadá neste órgano consultivo.

Hoxe a D.X. de Patrimonio Natural ven de ratificar que o Observatorio Galego da Biodiversidade precisa un cambio urxente de nome. Quizais Observatorio Galego da Perda de Biodiversidade ou, aínda máis acaído, Observatorio Galego da Inutilidade da Consellería de Medio Ambiente.

Mata de camariña (Corema album) en froito