Planta da familia das compostas, sen flores liguladas. Orixinaria da Rexión do Cabo, Sudáfrica. Citada en Galicia dende 1897. Invade zonas húmidas como esteiros, xunqueiras e marismas, formando alfombras monoespecíficas e competindo coa vexetación autóctona polo sustrato e outros recursos. No resto da península ibérica invade tamén arrozais.

PDF