Desfeita turística en Estaca de Bares

Degradación dun espazo natural sobranceiro Estaca de Bares (Mañon, A Coruña) é un dos espazos protexidos máis emblemáticos e antigos de Galicia, pois a súa protección data de 1931 ao ser declarado como Sitio de Interese Nacional polo Goberno da Segunda República (Gaceta de Madrid, 5/11/1933). Posteriormente integrouse na Rede…

Ler máis

SGHN begins a campaign to declare the Courel and Enciña da Lastra mountain ranges as a Natural Park

Mapa PN do Courel e Enciña da Lastra proposto por SGHN

After several months of preparatory works and different arrangements, on 26th May 1997, Sociedade Galega de Historia Natural applied to the authorities with jurisdiction on this matter (Spanish Ministry of Environment, Autonomic Government of Castile and León and Autonomic Government of Galicia) for the development of an ordinance plan concerning…

Ler máis

Nuclear waste in the Atlantic trench

O Xurelo na Fosa Atlántica

‘Thousands of tonnes of nuclear waste were dumped by the Soviet Union in the Artic Ocean from 1964 to 1986. As the barrels, which were prepared to be watertight, did not sink, the soldiers were ordered to pierce them with shots’ ndrei Zolotkov (Russian nuclear expert). In March 2012, a…

Ler máis

Eucaliptos e planificación hidrolóxica

Journal of Hydrology, 396 (2011) 321-326.

Resultados e recomendacións dos investigadores De acordo coas investigacións feitas en Galicia nos últimos anos: O cambio de uso dunha rotación forraxeira millo-pasteiro a unha plantación de Eucalyptus globulus alterou a hidroloxía da estación seca nunha pequena bacía. Ao cabo de seis anos o nivel da capa freática anos baixaba…

Ler máis