Convivindo con osos en Galicia

Charla no MHN de Ferrol: convivindo con osos en Galicia

Impartida o 20/2/2020 por Fernando Ballesteros, biólogo de la Fundación Oso Pardo, responsable do programa LIFE OSO COUREL e presentado por Augusto de Castro, zoólogo, profesor da USC e Óscar Rivas, veterinario, presidente da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Unha aproximación ao estado da especie e os resultados do programa no Courel.

Charla no MHN de Ferrol: conviviendo con osos en Galicia

Impartida el 20/2/2020 por Fernando Ballesteros, biólogo de la Fundación Oso Pardo, responsable del programa LIFE OSO COUREL y presentado por Augusto de Castro, zoólogo, profesor de USC y Óscar Rivas, veterinario, presidente de Sociedade Galega de Ornitoloxía. Una aproximación al estado de la especie y los resultados del programa en el Courel.

Talk in MHN-Ferrol: living with bears in Galicia

Taught on 2th February 2020 by Fernando Ballesteros, biologist at the Oso Pardo Foundation, responsible for the LIFE OSO COUREL program and presented by Augusto de Castro, zoologist, professor at USC and Óscar Rivas, veterinarian, president of the Sociedade Galega de Ornitoloxía. An approximation to the status of the species and the results of the Courel’s program.

Conférence au MHN-Ferrol: vivre avec des ours en Galice

Enseigné le 20/02/2020 par Fernando Ballesteros, biologiste à la Fondation Oso Pardo, responsable du programme LIFE OSO COUREL et présenté par Augusto de Castro, zoologue, professeur à l’USC et Óscar Rivas, vétérinaire, président de la Sociedade Galega de Ornitoloxía. Une approche de l’état de l’espèce et des résultats du programme au Courel.

Sprechen sie kein MHN-Ferrol: leben mit bären in Galicia

Unterrichtet am 20.02.2020 von Fernando Ballesteros, Biologe bei der Oso Pardo Foundation, verantwortlich für das LIFE OSO COUREL-Programm, und präsentiert von Augusto de Castro, Zoologe, Professor am USC und Óscar Rivas, Tierarzt, Präsident der Sociedade Galega de Ornitoloxía. Eine Annäherung an den Zustand der Art und die Ergebnisse des Nicht-Courel-Programms.