Incendio no Parque Natural de Corrubedo

Santiago de Compostela, 17-08-2016

Dende a supresión da figura de Director e a instauración dunha xestión centralizada, os Parques Naturais entraron nunha vía morta e nin siquera puxeron en marcha as mínimas actuacións de xestión e control que desde hai anos viñan realizando.

No caso do PN de Corrubedo esta inacción materializouse na falta de control da vexetación nas vías de uso agrícola, a pesar da demanda dos veciños. Con respecto a anos anteriores, a presenza de axentes ambientais no Parque reduciuse moito e eliminouse a súa presenza continua nos puntos máis sensibles e de maior valor ambiental. Como consecuencia a acción dos desaprensivos e delincuentes ambientais incrementouse: a duna móbil sofre os efectos dun continuo pisoteo e os vehículos estaciónanse en moitos casos sobre hábitats protexidos, cando non obstruindo parcialmente os viais e impedindo o tránsito de vehículos de emerxencia.

Aa este negativo panorama uniuse a madrugada do pasado domingo día 7, un incendio intencionado arrasou unha superficie de máis de 70 ha, das que 27 ha atópanse situadas dentro do Parque Natural. Esta acción incendiaria criminal transformou en cinza unha importante superficie de piñeirais e eucaliptais establecidos sobre o ecosistema dunar que (malia a invasión de ditas árbores) atesouraba unha elevada diversidade de especies de flora e fauna. O lume cebouse igualmente sobre áreas de hábitats prioritarios como as dunas grises e a cintura de vexetación máis externa da marisma de Carregal. Ademais, a área afectada no Parque Natural inclúe 1 das 8 zonas de cría do anfibio máis ameazado de Galicia, o sapo de esporóns (Pelobates cultripes).