Podas e talas brutais en A Derrasa

Á vista das podas e talas brutais nas marxes da estrada OU-536 ao seu paso pola Derrasa, SGHN-Delegación Ourense vense de dirixir ao Xefe do Departamento Territorial en Ourense da Axencia Galega de Infraestruturas (Poda tala A Derrasa), solicitándolle a seguinte información: Copia íntegra do proxecto das actuacións. Custe dos…

Ler máis

Corcoesto: a few golden pebbles and tons of arsenic

The SGHN has just gained access to an article by researchers at the Institute of Marine Investigation (known in Spanish as CSIC), and the University of Vigo. This occurred almost concurrently with the positive Declaration of Environmental Impact granted by the authorities to the gold mining operation of the Canadian…

Ler máis

Corcoesto: un pouco de ouro e moito, moito arsénico

Arsénico no esteiro do Anllóns

Coincidindo case coa Declaración de Impacto Ambiental positiva que a Consellería de Medio Ambiente (rapidísima neste caso e lentísima en calquera iniciativa de defensa ambiental) acaba de outorgar á explotación mineira de ouro pola compañía canadiana Edgewater Corporation, SGHN ven de ter acceso a un artigo de investigadores do Instituto…

Ler máis

Mina de tantalio e estaño de Penouta

“Galicia é unha mina” Si, “Galicia é unha mina” é o que di a páxina web da Consellería de Economía e Industria ao premer no vínculo “Minería de Galicia” dentro do recadro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (http://economiaeindustria.xunta.es/portada). Quizais así, ao empregalo como lema, dita Dirección Xeral…

Ler máis