Sete organizacións ecoloxistas reclaman a súa inclusión en REDEMAR

Reivindican que a súa participación está amparada pola Política Común de Pesca e a nova Lei de Pesca Sostible e Investigación Pesqueira. Con iso, pretenden contribuír ao diálogo entre os axentes sociais da pesca na súa transición ecolóxica, como xa ocorre no ámbito europeo e a maioría das comunidades autónomas que xa inclúen as organizacións ambientais ao mesmo nivel que o resto de axentes.

ADEGA, Amigas dá Terra, Ecoloxistas en Acción Galiza, Greenpeace, SEO/BirdLife, Sociedade Galega de Historia Natural e WWF España dirixíronse por carta ao Conselleiro do Mar, Alfonso Villares Bermúdez e á Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, solicitando a modificación do artigo 4 da “ORDE do 27 de xuño de 2022 pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia”, para que se inclúa na súa composición “Unha persoa como representante e outra suplente por cada unha das asociacións representativas de intereses ambientais en Galicia en materia de pesca marítima que así o soliciten”.

As asociacións felicitan á Consellería pola creación da Rede pero critican que na súa composición non se contemplou desde un principio a inclusión de organizacións ambientais que traballan na conservación dos ecosistemas mariños e na sustentabilidade socio-ambiental da actividade pesqueira, a pesar de que na exposición de motivos da propia Orde sinálase que “ (… ) é de destacar tamén a importancia que tanto o FEMP como o Programa operativo outorgan ao fomento da participación da sociedade civil no desenvolvemento sostible da pesca”.

Os dereitos de participación cidadá en relación co medio ambiente están regulados e recoñecidos a nivel internacional no Convenio de Aarhus, asumido por España na Lei 27/2006 sobre os dereitos de acceso á información, participación pública e xustiza en materia de medio ambiente. A participación consagrouse tanto na Política Común de Pesca como na Directiva sobre a Estratexia Mariña, ou a recente Lei de Pesca Sostible e Investigación Pesqueira.

As asociacións lembran que existen ademais xa noutras comunidades autónomas antecedentes de creación de redes similares a REDEMAR, nas cales se inclúen ás ONG que o solicitan, como membros en pleno dereito, tal é o caso de REDEPESCA en Asturias. Así mesmo, hai outros moitos casos nos que as organizaciones ONG ambientais son parte activa de foros relacionados coa pesca, como o modelo de Gobernanza de Cataluña ou Baleares. A nivel estatal, as organizacións ambientais son membro en pleno dereito da Mesa da Ciencia Pesqueira, con sede en Vigo, constituída polo Goberno español en decembro de 2022.

Así pois, solicitan formar parte de REDEMAR o máis axiña posible, para poder colaborar na súa misión, incrementando o diálogo e o coñecemento para unha pesca máis sostible desde o punto de vista ambiental e social.